Økonomiske analyser, 2/2013

Befolkningsutviklingen

Publisert:

Den sterke befolkningsveksten fortsatte også i 2012, noe som først og fremst skyldes rekordhøy nettoinnvandring.

Åpne og les artikkelen i PDF (2.1 MB)

Innvandringen har i stor grad kompensert for små fødselskull fra 1980-tallet. Sammenlignet med andre europeiske land har Norge både høy fruktbarhet og høy innvandring – men ikke spesielt høy levealder. Dette gjør at aldringen av befolkningen i Norge vil bli svakere enn i Europa ellers. Befolkningsframskrivningene publisert i juni 2012 traff folketallet per 1.1.2013 svært godt, men både innvandringen og utvandringen ble noe lavere enn antatt.

Kontakt