Faktahefter 

Hva tallene forteller

Dette er Svalbard 2012

En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard med utgangspunkt i tilgjengelig statistikk.

En bred og lettfattelig fremstilling av livet og samfunnet på Svalbard. Tidligere har Statistisk sentralbyrå publisert fire utgaver av NOS Svalbardstatistikk .

Det er brukt statistikk fra mange ulike kilder for å kunne gi et helhetlig bilde av livet på øygruppen. Fra 1.1.2007 ble statistikkloven gjort gjeldende for Svalbard, og i årene fremover vil derfor Statistisk sentralbyrå i stadig større grad publisere statistikk som omfatter Svalbard. Den vil være tilgjengelig fra www.ssb.no/svalbard .

Om publikasjonen

Tittel

Dette er Svalbard 2012. Hva tallene forteller

Ansvarlige

Ragnhild Rein Bore, Ivar Andreassen, Jan Erik Kristiansen, Ingrid Modig

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Omslagsdesign

Siri Boquist, Helga Nordermoen

Emner

Folketall, Befolkning

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8376-5

ISBN (trykt)

978-82-537-8375-8

Antall sider

24

Målform

Bokmål

Om Faktahefter

Små oversiktsspublikasjoner som omhandler brede og populære emner.

Kontakt