SSBmagasinet: Befolkning

Snart blir vi 5 millioner innbyggere

Publisert:

15. februar vil Statistisk sentralbyrå offentliggjøre en beregnet dato for når Norge runder 5 millioner innbyggere.

Det siste året har SSB fått mange henvendelser om tidspunktet for når vi passerer 5 millioner innbyggere i Norge. Det er imidlertid vanskelig å forutsi en nøyaktig dato for dette på forhånd. Veksten i folketallet, som for tiden er rekordhøy, påvirkes av mer eller mindre forutsigbare faktorer som fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring, samt hvordan og når disse registreres. Usikkerheten er særlig stor når det gjelder innvandringen framover, samtidig som dette er den enkeltfaktoren som for tiden har klart størst betydning for befolkningsveksten.

Slik beregner SSB datoen

Folketallet finnes ved opptelling i Det sentrale folkeregisteret og justeres for at en del meldinger om fødsler, dødsfall, innvandringer og utvandringer blir innrapportert en stund etter at den faktiske hendelsen har funnet sted. For eksempel blir mange utvandringer ikke registrert før lenge etter selve flyttingen.

Datoen for når Norge får 5 millioner innbyggere vil bli beregnet på grunnlag av en forlengelse av utviklingen de siste 12-13 månedene, med særlig vekt på utviklingen siden nyttår.

SSBs tidligere beregninger har antydet at en passering mest sannsynlig ville skje i løpet av mars eller april. Basert på helt ferske folketall vil vi komme med en beregnet dato den 15. februar. Dette vil være en dato med en viss usikkerhet.

SSB kjenner ikke innbygger nummer 5 million

Denne personen kan være et nyfødt barn eller en som innvandrer til landet. SSB har ikke data eller mulighet til å si hvem denne personen kan være. Nøyaktig tidspunkt for fødsel, dødsfall, innvandring og utvandring er heller ikke kjent, verken i forkant eller etterkant.

Seminar om befolkningen 29. februar

Skuddagen 29. februar arrangerer SSB seminar. Deltakere får innblikk i hvordan byrået beregner datoen for når dette vil skje. Seminaret presenterer også byråets kunnskap om befolkningsutvikling hittil og veksten fremover.

Kontakt