Statistisk årbok Årg. 131

Statistisk årbok 2012

Årboka presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk.

Årboka presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Årets utgave er den 131. i rekken og innholder 480 tabeller og figurer.

Gå til alle tabeller og figurer i Statistisk årbok 2012

Statistikken bygger på materiale både fra Statistisk sentralbyrås egne statistiske undersøkelser og fra administrative data, som i samarbeid med andre offentlige organer er gjort tilgjengelig for statistiske formål. Noen av tabellene er i sin helhet laget av andre offentlige institusjoner, og tall fra andre land er hentet fra internasjonale organisasjoner som Eurostat, OECD og FN. Statistikken følger vedtatte prinsipper, standarder og klassifiseringer, som også er i samsvar med internasjonale anbefalinger og retningslinjer. 

Om publikasjonen

Tittel

Statistisk årbok 2012

Serie og -nummer

Statistisk årbok Årg. 131

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Folketall

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8456-4

ISBN (trykt)

978-82-537-8455-7

ISSN

1892-7548

Antall sider

399

Målform

Bokmål

Om Statistisk årbok

Presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall for Norden og andre land hentet fra internasjonal statistikk. Statistisk årbok ble publisert på norsk og fransk fram til 1952, etter det ble den publisert på norsk og engelsk. Fra 1996 har den kommet i norsk og engelsk utgave. Publikasjonen opphørte i 2013.

Kontakt