Økonomiske analyser, 2/2014

Befolkningsutviklingen

Publisert:

Folkemengden økte betydelig også i 2013, men litt mindre enn i de foregående årene. Vi må tilbake til 2006 for å finne en lavere prosentvis vekst i folketallet. Veksten var på 1,1 prosent, eller 57 800 personer, om lag 8 000 lavere enn i rekordåret i 2011. Nedgangen i veksten skyldes først og fremst høyere utvandring og lavere innvandring og fødselstall. Fødselsoverskuddet i 2013 var snaue 18 000, litt lavere enn i de fem foregående årene. At det er flere fødsler enn dødsfall skyldes mest at det er mange flere unge voksne enn gamle, men også at fruktbarheten i Norge fortsatt er relativt høy.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.6 MB)

Kontakt