Befolkning

Vi blir 5 millioner innbyggere 19. mars 2012

Publisert:

Mandag 19. mars 2012 runder Norge 5 millioner innbyggere, viser beregninger fra Statistisk sentralbyrå basert på ferske folketall.

Det siste året har SSB fått mange henvendelser om tidspunktet for når vi passerer 5 millioner innbyggere i Norge. Det er imidlertid vanskelig å forutsi en nøyaktig dato for dette på forhånd. Veksten i folketallet, som for tiden er rekordhøy, påvirkes av mer eller mindre forutsigbare faktorer som fødsler, dødsfall, innvandring og utvandring, samt hvordan og når disse registreres. Usikkerheten er særlig stor når det gjelder innvandringen framover, samtidig som dette er den enkeltfaktoren som for tiden har klart størst betydning for befolkningsveksten. To tredjedeler av befolkningsveksten de siste årene skyldes innvandring, mens en tredjedel skyldes fødselsoverskudd.

Slik beregnet SSB datoen

Folketallet finnes ved opptelling i Det sentrale folkeregisteret og justeres for at en del meldinger om fødsler, dødsfall, innvandringer og utvandringer blir innrapportert en stund etter at den faktiske hendelsen har funnet sted. For eksempel blir mange utvandringer ikke registrert før lenge etter selve flyttingen. Datoen for når Norge får 5 millioner innbyggere ble beregnet på grunnlag av en forlengelse av trenden de siste 12-13 månedene, med særlig vekt på utviklingen siden nyttår.

SSBs tidligere beregninger har antydet at en passering mest sannsynlig ville skje i løpet av mars eller april. Basert på helt ferske folketall anslår vi at det er 85 prosent sikkert at Norge får 5 millioner innbyggere i mars. Vi har beregnet at passeringen blir:

19. mars 2012

Hvem er med?

Folkeregisteret gir ikke noe eksakt bilde av Norges befolkning. Ikke alle som oppholder seg her mer eller mindre permanent, er eller skal være med i registeret. Dette gjelder blant annet personer på kortvarige arbeidsopphold (under 6 måneder), asylsøkere og personer som er her ulovlig. På den annen side er det en del personer som står oppført i folkeregisteret, men som har utvandret uten at dette er blitt registrert. Vi har ikke nøyaktige tall for disse faktorene, men sannsynligvis opphever de hverandre i ganske stor grad.

SSB kjenner ikke innbygger nummer 5 millioner

Denne personen kan være et nyfødt barn eller en som innvandrer til landet. SSB har ikke data eller mulighet til å si hvem denne personen kan være. Nøyaktig tidspunkt for fødsel, dødsfall, innvandring og utvandring er heller ikke kjent, verken i forkant eller etterkant.

SSB har mye kunnskap om befolkningen

Skuddårsdagen 29. februar arrangerer SSB et seminar om folketallets passering av 5 millioner. Deltakerne vil da få innblikk i hvordan byrået beregner datoen for når dette vil skje. Seminaret presenterer også vår kunnskap om befolkningsutviklingen hittil og veksten fremover.

Kontakt