Økonomiske analyser, 2/2012

Befolkningsutviklingen

Publisert:

I mars i år passerte Norges befolkning 5 millioner. Befolkningsveksten i 2011 var rekordhøy, med en økning i folketallet på 65 500 personer. Mer enn 70 prosent av denne veksten skyldes innvandring, hovedsakelig arbeidsinnvandring fra østlige EU-land.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt