Holdninger til innvandrere og innvandring2015

Innhold

Arkiv for Holdninger til innvandrere og innvandring - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
14. desember 2020 2020 2020
17. desember 2019 2019 2019
17. desember 2018 2018 2018
12. desember 2017 2017 2017
21. desember 2016 2016 Økt skepsis til innvandrere og innvandring
11. desember 2015 2015 Økt aksept for tverrkulturelle ekteskap
2. desember 2014 2014 Større vilje til å motta flyktninger
19. desember 2013 2013 Mindre tro på verdien av innvandreres arbeidsinnsats
18. desember 2012 2012 Mer positive til innvandreres arbeidsinnsats
5. desember 2011 2011 Mer positive til innvandrere like etter 22. juli
13. desember 2010 2010 Verdsetter innvandrernes arbeidsinnsats
24. november 2009 2009 Flere ønsker innstramning i asylpolitikken
16. desember 2008 2008 Fortsatt økt velvilje til innvandrere
3. desember 2007 2007 Mer velvillig holdning til innvandrere i arbeid
18. desember 2006 2006 Mindre velvillig holdning til innvandring