249005_tabell_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
249005_tabell
statistikk
2015-12-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
false
Færre enn tidligere synes det ville være ubehagelig om en sønn eller datter skulle ønske å gifte seg med en innvandrer. Mens 25 og 23 prosent hadde motforestillinger mot dette i henholdsvis 2013 og 2014, var bare 17 prosent av samme oppfatning i 2015. I 2002 var andelen 40 prosent.

Holdninger til innvandrere og innvandring2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosentfullscreen-iconHoldninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosentexcel-iconHoldninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosentcsv-iconHoldninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent
Tabell 2Holdning til sju påstander om innvandrere. Prosentfullscreen-iconHoldning til sju påstander om innvandrere. Prosentexcel-iconHoldning til sju påstander om innvandrere. Prosentcsv-iconHoldning til sju påstander om innvandrere. Prosent
Tabell 3Holdninger til påstanden om at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Prosentfullscreen-iconHoldninger til påstanden om at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Prosentexcel-iconHoldninger til påstanden om at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Prosentcsv-iconHoldninger til påstanden om at alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn. Prosent
Tabell 4Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Prosentfullscreen-iconHoldning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Prosentexcel-iconHoldning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Prosentcsv-iconHoldning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Prosent
Tabell 5Svar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere. Prosentfullscreen-iconSvar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere. Prosentexcel-iconSvar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere. Prosentcsv-iconSvar på tre spørsmål om eget forhold til innvandrere. Prosent
Tabell 6Kontakt med innvandrere på ulike arenaer. Prosentfullscreen-iconKontakt med innvandrere på ulike arenaer. Prosentexcel-iconKontakt med innvandrere på ulike arenaer. Prosentcsv-iconKontakt med innvandrere på ulike arenaer. Prosent
Tabell 7Antall arenaer hvor en har kontakt med innvandrere. Prosentfullscreen-iconAntall arenaer hvor en har kontakt med innvandrere. Prosentexcel-iconAntall arenaer hvor en har kontakt med innvandrere. Prosentcsv-iconAntall arenaer hvor en har kontakt med innvandrere. Prosent

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken