282835_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
282835
Økt skepsis til innvandrere og innvandring
statistikk
2016-12-21T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Holdninger til innvandrere og innvandring2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt skepsis til innvandrere og innvandring

En tredel av befolkningen synes det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge. Det er 4 prosentpoeng mer enn i fjor. Flere mener også at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet.

Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent
200720152016
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
Helt enig313021
Nokså enig414245
Nokså uenig8714
Helt uenig334
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
Helt enig323628
Nokså enig353539
Nokså uenig11812
Helt uenig766
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
Helt enig1179
Nokså enig231923
Nokså uenig273031
Helt uenig192723
Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere81512
Som i dag505051
Vanskeligere392933
Figur 1. Andel som mener flyktninger og asylsøkeres adgang til opphold i Norge, bør bli lettere, vanskeligere eller være som i dag

Tolv prosent synes det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens halvparten mener adgangen til opphold bør være som i dag. En tredel synes det bør bli vanskeligere å få opphold. Det framgår av den årlige undersøkelsen av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring som Statistisk sentralbyrå gjennomførte i tiden 4. juli til 17. august 2016. Dette er den første undersøkelsen etter asylinnvandringen i fjor høst.

Les hele rapporten Holdninger til innvandrere og innvandring 2016 her

Færre verdsetter innvandreres arbeids- og kulturinnsats

Andelen som er helt eller nokså enig i at «innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv», sank med 7 prosentpoeng fra i fjor. At «innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge», er det 5 prosentpoeng færre som mener enn i 2015. Fortsatt er likevel to av tre helt eller nokså enige i hvert av disse utsagnene, mens bare 18 prosent er uenige.

På spørsmål om «alle innvandrere i Norge bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn», gikk andelen helt enige ned med 8 prosentpoeng. Det samme gjorde andelen som var helt enig i at «arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar for det meste positivt til norsk økonomi». Andelen som var nokså enig i disse påstandene, økte imidlertid med henholdsvis 7 og 5 prosentpoeng.

Det er nå 86 prosent som mener innvandrere bør ha samme muligheter til arbeid som andre og 63 prosent som synes arbeidsinnvandring fra land utenom Norden bidrar positivt til norsk økonomi.

Flere mener innvandrere er en kilde til utrygghet

I årets undersøkelse er det 6 prosentpoeng flere enn i fjor som er helt eller nokså enig i at «innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet». Det er 32 prosent som deler denne oppfatningen, mot 54 prosent som er uenige.

Andelen helt eller nokså enige i at «innvandrere i Norge bør bestrebe seg på å bli så like nordmenn som mulig» økte også med 7 prosentpoeng. I alt støtter 51 prosent dette synet, mens 35 prosent er helt eller nokså uenig.

Færre har kontakt med innvandrere

Andelen som oppgir å ha kontakt med innvandrere, falt 6 prosentpoeng til 72 prosent i 2016. Færre oppgir å ha kontakt med innvandrere «på jobben» og «i nær familie». Færre har også daglig kontakt. 

Holdningene til innvandrere varierer etter bakgrunnsfaktorer. Kjønn, utdanningsnivå og kontakt med innvandrere er de viktigste bakgrunnsfaktorene. Kvinne, høy utdannelse og stor kontaktflate trekker i liberal retning. Å være mann, lavt utdannet og uten innvandrerkontakt trekker i motsatt retning.

Denne gangen er også politisk preferanse en av bakgrunnsfaktorene. Etablerte forestillinger om partienes grad av «innvandrervennlighet» gjenspeiles i holdningene til partienes tilhengere. Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Miljøpartiet de grønne har ifølge undersøkelsen de mest innvandrervennlige tilhengerne.

Formålet med undersøkelsenÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring gjennomføres på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe.