431765_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
431765
statistikk
2020-12-14T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
true

Holdninger til innvandrere og innvandring2020

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent
201120192020
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
Helt enig293140
Nokså enig454538
Nokså uenig1096
Helt uenig332
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
Helt enig353841
Nokså enig393531
Nokså uenig11107
Helt uenig454
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
Helt enig1185
Nokså enig241615
Nokså uenig293228
Helt uenig232935
Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere61417
Som i dag455656
Vanskeligere442320