330136_not-searchable
/befolkning/statistikker/innvhold/aar
330136
statistikk
2017-12-12T08:00:00.000Z
Befolkning;Innvandring og innvandrere
no
innvhold, Holdninger til innvandrere og innvandring, flyktninger, asylsøkere, arbeidsinnvandringBefolkning, Innvandrere, Innvandring og innvandrere, Befolkning
false

Holdninger til innvandrere og innvandring2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Holdninger til innvandrere og til mottak av flyktninger. Prosent
200820162017
Innvandrere flest gjør en nyttig innsats i norsk arbeidsliv
Helt enig332127
Nokså enig424544
Nokså uenig71410
Helt uenig243
Innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge
Helt enig332833
Nokså enig383935
Nokså uenig101213
Helt uenig565
Innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet
Helt enig1299
Nokså enig212318
Nokså uenig293133
Helt uenig202325
Holdning til flyktningers og asylsøkeres adgang til å få opphold i Norge. Bør den bli lettere, vanskeligere eller som i dag?
Lettere71216
Som i dag515152
Vanskeligere383328