Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av april 2018, en marginal økning fra måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,5 prosent fram til utgangen av april 2018, opp fra 3,9 prosent fram til utgangen av mars. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,5 prosent i samme periode, ned fra 5,3 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Moderat vekst i verdien av noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen økte med 42 milliarder kroner i 1. kvartal 2018 til 2 499 milliarder kroner ved utgangen av mars.

  Artikkel
 • Nettotegning i verdipapirfond, men andelskapitalen gikk ned

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond falt med 15,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2018. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettokjøpt fondsandeler til en samlet verdi av 27,3 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Negativt verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 4 milliarder kroner i 1. kvartal 2018. En av årsakene er en nedgang i netto verdiendring på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Sterkt forbedret årsresultat

  Årsresultatet for finansielle holdingselskaper økte med 59 prosent fra 2016 til 2017. Oppgangen skyldes først og fremst høyere inntekter av eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

  Artikkel
 • Høyest utlånsvekst blant lønnstakere i Oslo

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 7,1 prosent i 2017 til 2 649 milliarder kroner. Utlånsveksten var sterkest blant lønnstakere i Oslo med 9,3 prosent.

  Artikkel
 • Auke i talet på konkursar

  I første kvartal 2018 blei det opna 1301 konkursar, som er ein auke på 3,7 prosent samanlikna med same periode året før. Målt i absolutte tall var auka på 47 konkursar.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,9 prosent fram til utgangen av mars 2018, opp fra 3,8 prosent fram til utgangen av februar. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,3 prosent i samme periode, opp fra 4,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av mars 2018, ingen endring fra måneden før.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,8 prosent fram til utgangen av februar 2018, ned fra 5,1 prosent fram til utgangen av januar. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,4 prosent i samme periode, opp fra 3,9 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,3 prosent fram til utgangen av februar 2018, en oppgang fra 6,2 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 5,7 prosent fram til utgangen av januar 2018, ned fra 6,3 prosent fram til utgangen av desember 2017. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,5 prosent i samme periode, opp fra 4,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 6,1 prosent fram til utgangen av januar 2018, en nedgang fra 6,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Revisjoner i finansregnskapet

  Husholdningenes opptjente livsforsikringsreserver og pensjonsrettigheter, samt statsforvaltningens andre fordringer er revidert. 

  Artikkel