Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 20,8 milliarder kroner i 1 kvartal 2019. Dette er en økning på 29,7 milliarder i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendring på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 1. kvartal 2019 med samme kvartal året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene ned fra 2,2 milliarder til 1,9 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i andeler i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har steget 6 prosent i 1. kvartal 2019 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 3 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 36 prosent. Andeler i verdipapirfond steg 9 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 39 prosent.

Nedgang i teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en nedgang på 68 prosent sammenlignet med 1. kvartal i fjor og endte på 364 millioner kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 5,8 milliarder kroner og endte på 6,8 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring var på 17,3 milliarder kroner, som er en økning på 8 prosent i forhold til 1 kvartal 2018.

Kontakt