Uendret innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Endret:

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av februar 2019, ingen endring fra januar.

Publikums innenlandske lånegjeld var 5 773 milliarder kroner ved utgangen av februar, ifølge nye tall fra kredittindikatorstatistikken.

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Feb. 2016 5.2 6 3.8 5.3
Mar. 2016 4.9 5.8 3.4 5.1
Apr. 2016 5.1 6 3.3 5.7
Mai 2016 4.8 5.9 2.6 5.7
Juni 2016 5 6 3 5.4
Juli 2016 5 5.9 3.3 5.1
Aug. 2016 5 6.1 3 5
Sep. 2016 5.1 6.3 2.6 6.4
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.1 6.7 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.5 5.4 6.6
Jan. 2019 5.7 5.6 5.7 6.4
Feb. 2019 5.7 5.6 5.6 7.3

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 472 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 5,6 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 779 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 5,6 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,7 prosent måneden før.

Uendret utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av februar. Dette beløp seg til 4 668 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 6,0 prosent fram til utgangen av februar, ingen endring fra måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 0,7 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 0,6 prosent måneden før.

 

Sektorendring for bompengeselskaper

Bompengeselskapene i Norge har endret sektortilhørighet fra kommunale aksjeselskaper til statsforvaltningen. Dette innebærer at gjelden til disse selskapene ikke lenger er inkludert i kredittindikatoren. Endringen er gjennomført i september 2018 med virkning i statistikken fra januar 2018.

Ny metode for sesongjustering fra januar 2019

Fra januar 2019 er metode og praksis for sesongjustering harmonisert med anbefalinger fra Eurostat. Sesongjusterte data fra og med januar 2018 er revidert.

Kontakt