Rentene falt i desember

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng fra november til desember 2018 til 2,55 prosent.

Rentestatistikken viser at rentene på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) fra et utvalg av banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng i desember til 2,55 etter en økning i de 3 foregående månedene med 0,14 prosentpoeng.

Fastrenta på nye boliglån var tilnærmet uendret på 2,90 prosent, mens flytrenta på nye boliglån falt med 0,03 prosentpoeng til 2,54 prosent. Flytrenta og fastrenta på utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån) var tilnærmet uendret i desember på henholdsvis 2,58 prosent og 2,84 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Des. 2013 3.97 4.18 4.04 4.17
Jan. 2014 3.96 4.20 4.03 4.16
Feb. 2014 3.97 4.12 4.02 4.16
Mar. 2014 3.95 4.18 4.01 4.15
Apr. 2014 3.87 4.08 4.00 4.15
Mai 2014 3.80 4.08 3.97 4.14
Juni 2014 3.78 3.84 3.85 4.13
Juli 2014 3.76 3.81 3.84 4.14
Aug. 2014 3.76 3.74 3.83 4.14
Sep. 2014 3.73 3.48 3.81 4.12
Okt. 2014 3.59 3.38 3.78 4.11
Nov. 2014 3.54 3.35 3.73 4.09
Des. 2014 3.49 3.29 3.61 4.08
Jan. 2015 3.22 2.78 3.55 4.01
Feb. 2015 3.11 2.53 3.52 3.80
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86
Sep. 2018 2.49 2.45 2.50 2.84
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85
Apr. 2018 2.41 2.78 2.43 2.86
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86
Juni 2018 2.42 2.83 2.43 2.85
Juli 2018 2.44 2.78 2.42 2.84
Aug 2018 2.42 2.75 2.42 2.84
Sep 2018 2.42 2.8 2.41 2.81
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84

Lavere utlånsmargin

Utlånsmarginen på utestående boliglån til husholdninger falt med 0,04 prosentpoeng til 1,31 prosent, mens utlånsmarginen på nye boliglån falt med 0,08 fra november til desember 2018 til 1,26 prosent. Bankenes innskuddsmargin var tilnærmet uendret på 0,46 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,05 prosentpoeng, til 1,29 prosent.

Økte renter på innskudd fra foretak

Renten på innskudd fra husholdninger var tilnærmet uendret på 0,83 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,08 prosentpoeng, til 0,82 prosent etter en tilsvarende økning i november.

Litt høyere rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 8,1 prosent ved utgangen av desember 2018 mot 7,5 prosent ett år tidligere.

Høyere renter på utlån og innskudd i totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på innskudd fra husholdninger var i desember 0,89 prosent i totaltellingen og 0,83 prosent for utvalget. Renter på utlån med pant i bolig i alt var 2,64 prosent i totaltellingen og 2,60 prosent for utvalget i desember. Det kan være noe større forskjeller på rentene for totaltellingen og utvalget for andre typer utlån.

Figur 2. Renter på utlån fra banker og innskudd i alt

Bankinnskudd ialt Bankutlån i alt
1. kv. 1979 6.87 11.1
2. kv. 1979 6.97 11.2
3. kv. 1979 7.08 11.4
4. kv. 1979 7.15 12.1
1. kv. 1980 7.33 12.4
2. kv. 1980 7.48 12.3
3. kv. 1980 7.59 13.3
4. kv. 1980 7.67 13.4
1, kv. 1981 7.88 13.2
2.kv. 1981 7.99 13.4
3. kv. 1981 8.06 13.6
4. kv. 1981 8.07 13.5
1. kv. 1982 8.38 13.8
2. kv. 1982 8.32 13.9
3. kv. 1982 8.4 13.9
4. kv. 1982 8.36 13.9
1. kv. 1983 8.52 13.8
2. kv. 1983 8.71 13.9
3. kv. 1983 8.58 13.9
4. kv. 1983 8.88 13.6
1.kv. 1984 8.87 13.4
2. kv. 1984 8.96 13.2
3. kv. 1984 8.91 13.3
4. kv. 1984 9.04 13.3
1. kv. 1985 9.14 13.41
2. kv. 1985 9.18 14.1
3. kv. 1985 9.22 14.73
4. kv. 1985 9.52 15.07
1. kv. 1986 10.36 16
2. kv. 1986 10.9 16.08
3. kv. 1986 10.79 16.27
4. kv. 1986 11.02 16.65
1. kv. 1987 11.32 16.78
2. kv. 1987 11.43 16.87
3. kv. 1987 11.18 16.61
4. kv. 1987 10.92 16.49
1. kv. 1988 10.7 16.44
2. kv. 1988 9.66 15.64
3. kv. 1988 9.1 15.05
4. kv. 1988 8.69 14.42
1. kv. 1989 8.83 14.39
2. kv. 1989 8.97 14.28
3. kv. 1989 9.07 14.38
4. kv. 1989 8.88 14.23
1. kv. 1990 8.94 14.15
2. kv. 1990 8.88 14.14
3. kv. 1990 8.58 13.89
4. kv. 1990 8.51 13.67
1. kv. 1991 8.68 13.72
2. kv. 1991 8.65 13.2
3. kv. 1991 8.31 12.99
4. kv. 1991 8.79 13.57
1. kv. 1992 9.05 13.78
2. kv. 1992 7.85 12.67
3. kv. 1992 6.1 11.14
4. kv. 1992 4.97 9.75
1. kv. 1993 4.43 8.87
2. kv. 1993 4 8.49
3. kv. 1993 3.84 8.05
4. kv. 1993 3.98 8
1. kv. 1994 4.28 8.19
2. kv. 1994 3.98 7.8
3. kv. 1994 4 7.71
4. kv. 1994 3.96 7.6
1. kv. 1995 4.01 7.5
2. kv. 1995 3.93 7.37
3. kv. 1995 3.63 7.06
4. kv. 1995 3.63 7
1. kv. 1996 3.32 6.61
2. kv. 1996 2.63 5.9
3. kv. 1996 2.54 5.75
4. kv. 1996 2.83 6.02
1. kv. 1997 2.85 5.96
2. kv. 1997 2.86 5.92
3. kv. 1997 3.03 6.22
4. kv. 1997 5.79 9.56
1. kv. 1998 6.32 9.72
2. kv. 1998 5.54 8.89
3. kv. 1998 4.86 8.24
4. kv. 1998 4.48 7.78
1. kv. 1999 4.43 7.57
2. kv. 1999 4.43 7.52
3. kv. 1999 4.62 7.83
4. kv. 1999 5.39 8.52
1. kv. 2000 5.81 8.89
2. kv. 2000 5.85 8.88
3. kv. 2000 5.77 8.89
4. kv. 2000 5.84 8.86
1. kv. 2001 5.74 8.59
2. kv. 2001 5.4 8.24
3. kv. 2001 5.29 8.26
4. kv. 2001 5.8 8.7
1. kv. 2002 5.79 8.6
2. kv. 2002 4.89 7.62
3. kv. 2002 3.88 6.74
4. kv. 2002 2.27 5.14
1. kv. 2003 1.84 4.66
2. kv. 2003 1.42 4.27
3. kv. 2003 1.25 4.08
4. kv. 2003 1.28 4.07
1. kv. 2004 1.27 3.99
2. kv. 2004 1.3 3.93
3. kv. 2004 1.3 3.82
4. kv. 2004 1.48 3.94
1. kv. 2005 1.62 4.02
2. kv. 2005 1.78 4.06
3. kv. 2005 1.97 4.22
4. kv. 2005 2.21 4.4
1. kv. 2006 2.6 4.7
2. kv. 2006 3.12 5.26
3. kv. 2006 3.36 5.58
4. kv. 2006 3.92 6.11
1. kv. 2007 4.39 6.65
2. kv. 2007 4.76 7
3. kv. 2007 5.05 7.41
4. kv. 2007 5.6 7.8
1. kv. 2008 4.61 7.28
2. kv. 2008 2.86 5.25
3. kv. 2008 1.88 4.4
4. kv. 2008 1.68 4.19
1. kv. 2009 1.86 4.28
2. kv. 2009 1.99 4.42
3. kv. 2009 2.11 4.56
4. kv. 2009 2.2 4.66
1. kv. 2010 2.22 4.61
2. kv. 2010 2.25 4.61
3. kv. 2010 2.32 4.67
4. kv. 2010 2.48 4.89
1. kv. 2011 2.57 5.03
2. kv. 2011 2.51 4.92
3. kv. 2011 2.32 4.79
4. kv. 2011 2.31 4.79
1. kv. 2012 2.35 4.72
2. kv. 2012 2.34 4.71
3. kv. 2012 2.18 4.79
4. kv. 2012 2.23 4.78
1. kv. 2013 2.24 4.74
2. kv. 2013 2.26 4.72
3. kv. 2013 2.1 4.63
4. kv. 2013 2.09 4.55
1. kv. 2014 1.86 4.36
2. kv. 2014 1.59 4.07
3. kv. 2014 1.47 3.97
4. kv. 2014 1.19 3.73
1. kv. 2015 0.93 3.59
2. kv. 2015 0.9 3.57
3. kv. 2015 0.79 3.46
4. kv. 2015 0.81 3.47
1. kv. 2016 0.83 3.49
2. kv. 2016 0.82 3.49
3. kv. 2016 0.78 3.45
4. kv. 2016 0.81 3.42
1. kv. 2017 0.77 3.41
2. kv. 2017 0.82 3.41
3. kv. 2017 0.77 3.38
4. kv. 2017 0.81 3.37
1. kv. 2018 0.91 3.51

Utvalget omfattet i desember henholdsvis 87 og 91 prosent av totale utlån til husholdninger og foretak og 82 og 88 prosent av totale innskudd i rentestatistikken.

Litt lavere rentemargin

Bankenes rentemargin (differansen mellom bankenes gjennomsnittlige utlåns- og innskuddsrente) var i desember 2018 2,60 prosent mot 2,64 prosent ett år tidligere.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. Utlåns- og innskuddsbeløpene i rentestatistikken rapporteres nå til hovedstol, dvs. uten tillegg av påløpte, ikke forfalte renter og verdiendringer.

En del serier publiseres ikke lenger, men etter hvert vil noen nye serier bli publisert. Renter og provisjoner på byggelån og kasse, drifts- og brukskreditt publiseres ikke lenger som egen serie. Byggelån inngår i rammelån med pant i bolig både for nye og utestående lån. Byggelån kan også inngå i andre rammelån. Kasse, drifts- og brukskreditt inngår i andre rammelån for utestående lån. Renter på utlån til statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse blir ikke lenger publisert i rentestatistikken, men data finnes på disse institusjonenes internettsider.

Foreløpig publiseres bare renter på innskudd i alt. Seriene for bundne og ikke-bundne innskudd vil ikke lenger bli oppdatert, men blir senere erstattet av nye innskuddsserier.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene for 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Faktaside