Rentene falt i januar

Publisert:

Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,04 prosentpoeng i januar til 2,51 prosent.

Rentestatistikken viser at rentene på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) fra et utvalg av banker og kredittforetak falt med 0,04 prosentpoeng i januar til 2,51 prosent.

Fastrenta på nye boliglån var uendret på 2,90 prosent. Flytrenta på nye boliglån falt med 0,04 prosentpoeng til 2,50 prosent.

På utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån) var Flytrenta og fastrenta omtrent uendret i januar, på henholdsvis 2,57 prosent, og 2,84 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente
Jan. 2014 3.96 4.20 4.03 4.16
Feb. 2014 3.97 4.12 4.02 4.16
Mar. 2014 3.95 4.18 4.01 4.15
Apr. 2014 3.87 4.08 4.00 4.15
Mai 2014 3.80 4.08 3.97 4.14
Juni 2014 3.78 3.84 3.85 4.13
Juli 2014 3.76 3.81 3.84 4.14
Aug. 2014 3.76 3.74 3.83 4.14
Sep. 2014 3.73 3.48 3.81 4.12
Okt. 2014 3.59 3.38 3.78 4.11
Nov. 2014 3.54 3.35 3.73 4.09
Des. 2014 3.49 3.29 3.61 4.08
Jan. 2015 3.22 2.78 3.55 4.01
Feb. 2015 3.11 2.53 3.52 3.80
Mar. 2015 3.08 2.53 3.25 3.65
Apr. 2015 3.09 2.55 3.23 3.54
Mai 2015 3.07 2.6 3.22 3.46
Juni 2015 3.00 2.71 3.19 3.4
Juli 2015 2.87 2.73 3.15 3.38
Aug. 2015 2.83 2.7 2.93 3.36
Sep. 2015 2.78 2.71 2.91 3.4
Okt. 2015 2.60 2.61 2.88 3.33
Nov. 2015 2.57 2.51 2.77 3.29
Des. 2015 2.54 2.51 2.65 3.28
Jan. 2016 2.55 2.48 2.64 3.26
Feb. 2016 2.50 2.39 2.63 3.24
Mar. 2016 2.48 2.23 2.61 3.22
Apr. 2016 2.40 2.22 2.59 3.20
Mai 2016 2.37 2.27 2.51 3.18
Juni 2016 2.38 2.26 2.47 3.16
Juli 2016 2.38 2.26 2.46 3.12
Aug. 2016 2.35 2.32 2.46 3.10
Sep. 2016 2.36 2.32 2.45 3.07
Okt. 2016 2.38 2.46 2.44 3.03
Nov. 2016 2.43 2.56 2.45 2.99
Des. 2016 2.44 2.70 2.45 2.96
Jan. 2017 2.47 2.77 2.53 2.95
Feb. 2017 2.49 2.76 2.53 2.94
Mar. 2017 2.52 2.7 2.53 2.93
Apr. 2017 2.52 2.64 2.53 2.92
Mai 2017 2.51 2.48 2.52 2.9
Juni 2017 2.51 2.50 2.52 2.88
Juli 2017 2.51 2.47 2.51 2.86
Aug. 2017 2.50 2.47 2.51 2.86
Sep. 2018 2.49 2.45 2.50 2.84
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85
Apr. 2018 2.41 2.78 2.43 2.86
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86
Juni 2018 2.42 2.83 2.43 2.85
Juli 2018 2.44 2.78 2.42 2.84
Aug 2018 2.42 2.75 2.42 2.84
Sep 2018 2.42 2.8 2.41 2.81
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83
Des 2018 2.54 2.9 2.58 2.84
Jan 2019 2.5 2.9 2.57 2.84

Redusert utlånsmargin

Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger falt med 0,04 prosentpoeng til 1,22 prosent, mens på utestående boliglån var utlånsmarginen omtrent uendret på 1,30 prosent i januar. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,05 prosentpoeng til 0,51 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR var i samme periode uendret på 1,29 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån, husholdninger Utlånsmargin, utestående totale boliglån, husholdninger NIBOR
Mai 2016 1.38 1.58 0.99
Juni 2016 1.34 1.50 1.03
Juli 2016 1.31 1.45 1.07
Aug. 2016 1.26 1.42 1.09
Sep. 2016 1.19 1.33 1.17
Okt. 2016 1.27 1.37 1.12
Nov. 2016 1.28 1.34 1.16
Des. 2016 1.27 1.30 1.19
Jan. 2017 1.45 1.52 1.04
Feb. 2017 1.44 1.5 1.06
Mar. 2017 1.54 1.57 0.99
Apr. 2017 1.54 1.57 0.99
Mai 2017 1.59 1.63 0.92
Juni 2017 1.67 1.71 0.84
Juli 2017 1.68 1.71 0.83
Aug. 2017 1.70 1.73 0.80
Sep. 2018 1.67 1.71 0.82
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78
Des.2017 1.60 1.67 0.82
Jan.2018 1.57 1.63 0.86
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03
Mar.2018 1.24 1.28 1.19
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13
Mai 2018 1.41 1.44 1.02
Juni 2018 1.43 1.46 1.00
Juli 2018 1.40 1.40 1.05
Aug 2018 1.38 1.39 1.05
Sep 2018 1.32 1.32 1.12
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18
Nov. 2018 1.34 1.35 1.24
Des 2018 1.26 1.31 1.29
Jan 2019 1.22 1.30 1.29

Lavere innskuddsrenter for foretak

Renten på innskudd fra husholdninger var omtrent uendret på 0,82 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak ble redusert med 0,12 prosentpoeng, til 0,70 prosent.

Ny ORBOF-rapportering fra januar 2018

Som følge av at Offentlig regnskapsrapportering fra banker og finansieringsforetak (ORBOF) er tilpasset internasjonale regnskapsstandarder (IFRS), er det foretatt en omlegging av statistikken. Utlåns- og innskuddsbeløpene i rentestatistikken rapporteres nå til hovedstol, dvs. uten tillegg av påløpte, ikke forfalte renter og verdiendringer.

En del serier publiseres ikke lenger, men etter hvert vil noen nye serier bli publisert. Renter og provisjoner på byggelån og kasse, drifts- og brukskreditt publiseres ikke lenger som egen serie. Byggelån inngår i rammelån med pant i bolig både for nye og utestående lån. Byggelån kan også inngå i andre rammelån. Kasse, drifts- og brukskreditt inngår i andre rammelån for utestående lån. Renter på utlån til statlige låneinstitutter og Statens pensjonskasse blir ikke lenger publisert i rentestatistikken, men data finnes på disse institusjonenes internettsider.

Foreløpig publiseres bare renter på innskudd i alt. Seriene for bundne og ikke-bundne innskudd vil ikke lenger bli oppdatert, men blir senere erstattet av nye innskuddsserier.

Det er noe usikkerhet til kvaliteten på dataene for 2018. Datagrunnlaget editeres løpende og vil bli oppdatert ved neste publisering.

Faktaside