Sterkere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,4 prosent fram til utgangen av februar 2019, opp fra 3,6 prosent fram til utgangen av januar. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,7 prosent i samme periode, ned fra 4,8 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i februar. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 5,6 prosent fram til utgangen av februar.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 4,8 prosent fram til utgangen av februar, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 8,9 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var -4,2 prosent fram til utgangen av februar, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sept. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.7 4.1 11.4
Nov. 2017 6.5 4.1 9.8
Des. 2017 6.3 4.4 7.7
Jan. 2018 5 3.9 5.7
Feb. 2018 3.6 4.4 2.4
Mar. 2018 3.6 5.3 0.6
Apr. 2018 4 4.5 3.2
Mai 2018 4.8 4.9 4.2
Jun. 2018 3.9 5.4 2.5
Juli 2018 3.1 5 1.8
Aug. 2018 3.4 5.3 1.2
Sep. 2018 2.9 5.2 -0.7
Okt. 2018 1.8 4.6 -1.8
Nov. 2018 2.5 4.6 0.8
Des. 2018 3.2 4.2 2.6
Jan. 2019 3.6 4.8 3.3
Feb. 2019 4.4 4.7 4.8

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 268 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 2 276 milliarder kroner ved utgangen av januar. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av februar var husholdningenes pengemengde 1 310 milliarder kroner, opp fra 1 294 milliarder kroner måneden før.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 729 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned fra 749 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 100 milliarder og 129 milliarder kroner ved utgangen av februar.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 90,8 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 7,2 prosent ved utgangen av februar. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 1,7 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,3 prosent av pengemengden.

Ny metode for sesongjustering fra januar 2019

Fra januar 2019 er metode og praksis for sesongjustering harmonisert med anbefalinger fra Eurostat. Sesongjusterte data fra og med januar 2018 er revidert.

Kontakt