Børsuro påvirket andelskapitalen

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond falt med 76,4 milliarder kroner gjennom børsuroen i 4. kvartal 2018. Det markerte fallet i kvartalet medførte at andelskapitalen også på årlig basis endte med nedgang.

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. desember 2018. Markedsverdi i millioner kroner

Den totale andelskapitalen til norskregistrert verdipapirfond utgjorde 1 165 milliarder kroner ved utgangen ved 2018. Sammenlignet med utgangen av 2017 er dette en nedgang på 19,2 milliarder kroner, tilsvarende 1,6 prosent. Særlig aksjefondene ble påvirket av børsuroen i 4. kvartal 2018, hvorpå andelskapitalen falt med 9,2 prosent sammenlignet med utgangen av kvartalet før. Sammenlignet med utgangen av 2017 falt andelskapitalen i aksjefond med 3,4 prosent i 2018, viser statistikken over verdipapirfond.

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

4.kv.2012 1.kv.2013 2.kv.2013 3.kv.2013 4.kv.2013 1.kv.2014 2.kv.2014 3.kv.2014 4.kv.2014 1.kv.2015 2.kv.2015 3.kv.2015 4.kv.2015 1.kv.2016 2.kv.2016 3.kv.2016 4.kv.2016 1.kv.2017 2.kv.2017 3.kv.2017 4.kv.2017 1.kv.2018 2.kv.2018 3.kv.2018 4.kv.2018
Aksjefond 305773 337033 340930 363544 404036 405756 440333 439438 453391 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 612067 649142 675432 613861
Obligasjonsfond 140535 146145 154913 159188 143386 231026 240808 255901 258663 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320540 318844 320874 311085
Pengemarkedsfond 95520 102178 93875 89668 89545 88812 91430 91455 86236 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 104052 104455 109156 109397
Andre fond 67602 73223 77142 83206 88883 98280 107174 110895 106464 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 132186 131687 135786 130530

Nettotegninger i aksjefond tross børsuro

Gjennom 4. kvartal 2018 ble det nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en verdi av 2,1 milliarder kroner. Størst nettoinnløsning var det i obligasjonsfond hvor andeler til en verdi av 8,4 milliarder kroner ble solgt. Til tross for børsuroen ble det derimot nettotegnet aksjefondsandeler for 6,5 milliarder kroner i perioden. Her var verdipapirfond største nettokjøper med 7,8 milliarder kroner, mens utlandet og husholdningene nettosolgte andeler for henholdsvis 2,1 og 0,5 milliarder kroner.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer fom. 1.kv.2012

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2014 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018
Husholdninger¹ -1.201 -0.559 -0.2 -1.393 -1.049 -0.338 -1.04 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.491
Utlandet -3.55 -0.969 1.085 -1.395 1.519 2.449 -15.333 -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.112
Verdipapirfond 2.352 0.149 0.431 2.602 0.358 -0.111 -1.798 -1.717 0.337 -1.605 0.296 5.834 0.592 3.503 2.689 6.657 -1.204 -1.313 -5.921 3.169 0.031 0.131 7.849

Nettotegning i alle fondstyper gjennom året

I løpet av kalenderåret 2018 ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 28,4 milliarder kroner. Fondstypene med størst nettokjøp var aksjefond med 15,8 milliarder kroner etterfulgt av andre rentefond og pengemarkedsfond med henholdsvis 5,1 og 4,1 milliarder kroner. Også alle andre fondstyper hadde nettotegninger gjennom 2018. I aksjefond nettotegnet finansielle foretak andeler til en verdi av 24,5 milliarder kroner mens utlandet og husholdningene nettosolgte andeler for henholdsvis 4,8 og 3,4 milliarder kroner.

Som figuren under viser, har det i årene 2016-2018 stort sett vært nettotegninger i alle fondstyper på årlig basis. Siste store årlige nedsalget i en fondstype fant sted i 2015, da det ble nettoinnløst aksjefondsandeler til en verdi av 30 milliarder kroner.

Figur 4. Nettotegninger av verdipapirfondsandeler etter fondstype

Alle fondstyper Aksjefond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Andre rentefond Andre fond
2015 3.5 -29.9 30.8 -3.3 0.9 5.0
2016 48.7 21.6 14.6 13.2 -0.5 -0.2
2017 42.5 10.9 6.9 11.2 9.1 4.3
2018 28.4 15.8 3.1 4.1 5.1 0.4

Kontakt