Liten auke i talet på konkursar

Publisert:

I fyrste kvartal i år vart det opna 1 333 konkursar, som er ein oppgang på 2,5 prosent samanlikna med same periode i fjor. Målt i absolutte tal var auka på 32 konkursar.

Den største prosentvise oppgangen finn vi i Nordland og Hedmark med høvesvis 48 og 47 prosent fleire konkursar, viser nye tal frå statistikken Opna konkursar. I Nordland og Østfold var auka i absolutte tal størst, med 23 og 22 fleire konkursar i kvart av dei to fylka. Vest-Agder og Møre og Romsdal hadde størst nedgang i talet på konkursar med høvesvis 21 og 20 færre konkursar.

Åtte av ti konkursar, i alt 1 049, var føretakskonkursar som omfattar alle føretak unnateke einskildpersonføretak. 27 prosent av føretakskonkursane var innanfor varehandel og reparasjon av motorvogner, medan byggje- og anleggsverksemd stod for 25 prosent.

Dei resterande 284 konkursane var personlege konkursar og einskildpersonføretak. 39 prosent av konkursane var innanfor byggje- og anleggsverksemd.

Figur 1. Opna konkursar, etter type konkurs og kvartal

1. kv. 2006 2. kv. 2006 3. kv. 2006 4. kv. 2006 1. kv. 2007 2. kv. 2007 3. kv. 2007 4. kv. 2007 1. kv. 2008 2. kv. 2008 3. kv. 2008 4. kv. 2008 1. kv. 2009 2. kv. 2009 3. kv. 2209 4. kv. 2009 1. kv. 2010 2. kv. 2010 3. kv. 2010 4. kv. 2010 1. kv. 2011 2. kv. 2011 3. kv. 2011 4. kv. 2011 1. kv. 2012 2.kv. 2012 3. kv. 2012 4. kv. 2012 1. kv. 2013 2. kv. 2013 3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019
Føretakskonkursar 505 451 479 517 543 432 385 484 547 589 582 882 1093 1021 818 881 865 845 702 749 871 800 677 826 774 661 624 704 836 910 686 821 921 877 745 891 962 866 652 848 854 956 713 785 935 877 733 910 1020 1076 818 971 1049
Einskildpersonføretak inkl. personlege konkursar 340 238 231 271 338 259 198 206 206 286 252 293 325 363 210 302 346 395 247 286 308 358 257 258 301 239 216 295 348 406 222 335 378 391 290 310 332 299 227 276 309 396 285 246 319 247 220 316 281 285 258 301 284

Kontakt