Sterkere pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,6 prosent fram til utgangen av januar 2019, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av desember. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,8 prosent i samme periode, opp fra 4,2 prosent måneden før.

Vekstraten i husholdningenes pengemengde var lavere enn vekstraten i husholdningenes lånegjeld i januar. Ifølge kredittindikatoren K2 var veksten i husholdningenes lånegjeld 5,6 prosent fram til utgangen av januar.

Pengemengdeveksten for ikke-finansielle foretak var 3,3 prosent fram til utgangen av januar, mens kommuneforvaltningens pengemengdevekst var 3,9 prosent. Veksten i pengemengden for andre finansielle foretak var -5,8 prosent fram til utgangen av januar, viser nye tall fra pengemengdestatistikken.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Jan. 2013 4.9 6.8 2.1
Feb. 2013 3.8 6.5 -0.5
Mar. 2013 3.8 6.3 -0.5
Apr. 2013 4.1 5.8 1.3
Mai 2013 6.1 5.9 6
Juni 2013 4.7 6.0 2.8
Juli 2013 5.2 5.8 4.3
Aug. 2013 6.1 6.5 8.3
Sept. 2013 4 5.7 4.3
Okt. 2013 4.5 6.1 4.5
Nov. 2013 4.2 6.4 3.1
Des. 2013 6.1 6.3 5.9
Jan. 2014 5.2 6.3 5
Feb. 2014 5.7 6.4 6
Mar. 2014 5.8 5.8 8.4
Apr. 2014 6.3 6.5 6.2
Mai 2014 5.4 6.7 3.7
Juni 2014 6.8 6.2 5.6
Juli 2014 5.3 6.3 2.9
Aug. 2014 5.9 6.6 3.8
Sept. 2014 6.4 6.6 5.6
Okt. 2014 5.4 6.5 5.2
Nov. 2014 5.7 7 4.3
Des. 2014 5.5 7.4 4.5
Jan. 2015 5.6 7.2 3.9
Feb. 2015 4.9 7.2 2.1
Mar. 2015 6 6.7 6
Apr. 2015 4.9 6.7 3.6
Mai 2015 5.7 7.4 6.5
Juni 2015 4.6 6.3 5.1
Juli 2015 5.6 6.2 7.5
Aug. 2015 3.5 5.7 1.5
Sept. 2015 4.6 5.8 4.1
Okt. 2015 5.5 6.2 3.3
Nov. 2015 4.1 5.2 3.1
Des. 2015 3.1 5.1 0.7
Jan. 2016 3.1 5.5 0.6
Feb. 2016 4.4 5.1 5
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Juni 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2.0
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sept. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sept. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.7 4.1 11.4
Nov. 2017 6.5 4.1 9.8
Des. 2017 6.3 4.4 7.7
Jan. 2018 5 3.9 5.7
Feb. 2018 3.6 4.4 2.4
Mar. 2018 3.6 5.3 0.6
Apr. 2018 4 4.5 3.2
Mai 2018 4.8 4.9 4.2
Jun. 2018 3.9 5.4 2.5
Juli 2018 3.1 5 1.8
Aug. 2018 3.4 5.3 1.2
Sep. 2018 2.9 5.2 -0.7
Okt. 2018 1.8 4.6 -1.8
Nov. 2018 2.5 4.6 0.8
Des. 2018 3.2 4.2 2.6
Jan. 2019 3.6 4.8 3.3

Over halvparten av pengemengden hos husholdningene

Pengemengden M3 var 2 276 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 2 259 milliarder kroner ved utgangen av desember. Husholdningenes pengemengde utgjør over halvparten av den totale pengemengden. Ved utgangen av januar var husholdningenes pengemengde på 1 294 milliarder kroner, uendret fra måneden før.

Ikke-finansielle foretaks pengemengde var 749 milliarder kroner ved utgangen av januar, opp fra 728 milliarder måneden før. Kommuneforvaltningens og andre finansielle foretaks pengemengde utgjorde henholdsvis 96 milliarder og 137 milliarder kroner ved utgangen av januar.

Stabil sammensetning av pengemengden

Pengemengdens sammensetning er fortsatt stabil. Transaksjonsinnskudd utgjorde 90,9 prosent av total pengemengde, mens andre innskudd utgjorde 7,0 prosent ved utgangen av januar. På samme tidspunkt sto sedler og mynt for 1,7 prosent av pengemengden og gjenkjøpsavtaler, sertifikater og obligasjoner utgjorde samlet 0,3 prosent av pengemengden.

Ny metode for sesongjustering fra januar 2019

Fra januar 2019 er metode og praksis for sesongjustering harmonisert med anbefalinger fra Eurostat. Sesongjusterte data fra og med januar 2018 er revidert.

Kontakt