284958_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958_tabell
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kronerfullscreen-iconHovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kronerexcel-iconHovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kronercsv-iconHovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
Tabell 2Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 3Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 4Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronerfullscreen-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronerexcel-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronercsv-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
Tabell 5Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronerfullscreen-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronerexcel-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronercsv-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
Tabell 6Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerfullscreen-iconEmisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerexcel-iconEmisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronercsv-iconEmisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
Tabell 7Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerfullscreen-iconVerdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronerexcel-iconVerdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kronercsv-iconVerdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
Tabell 8Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kronerfullscreen-iconObligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kronerexcel-iconObligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kronercsv-iconObligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Tabell 9Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kronerfullscreen-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kronerexcel-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kronercsv-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
Tabell 10Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.fullscreen-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.excel-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.csv-iconGjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken