Tabell

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2016
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 091 488439 33243 1441 863 626155 818
 
Ikke-finansielle foretak267 201227 7095 30045 52912 809
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 8321 11802 18811 633
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.11575710812 890750
Private aksjeselskaper mv.263 462225 5015 13627 288426
Personlige foretak8913851370
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 702194513 0250
 
Finansielle foretak236 271137 5499 3621 176 23897 557
Norges Bank00000
Banker5 64954 3971 486361 31026 301
Kredittforetak00698 1128 281
Finansieringsselskaper210550
Statlige låneinstitutter mv.41 689000
Finansielle holdingselskaper7542 34823 730201
Verdipapirfond117 1486343 947256 38726 491
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4 8544 54446689453
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring77 44530 1792 2135 335535
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser27 4933 5531 495387 81926 534
Skadeforsikringsselskaper3 60020216762 8018 761
 
Offentlig forvaltning704 4801 351130118 92932 245
Statsforvaltningen694 2725232108 71832 113
Kommuneforvaltningen10 20882812710 211132
 
Ideelle organisasjoner27 8581 52116 6936 653161
 
Husholdninger85 05823 2067 0979 37873
Personlig næringsdrivende39752160
Borettslag o.l.00100
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.85 02023 1307 0949 36273
 
Utlandet770 18647 8054 443506 82212 973
 
Ufordelt435191119780