284958_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
284958
Sterk avslutning på 2016
statistikk
2017-02-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
false
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirer som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 2 091 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. Tallene gir også en oversikt over obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet.

Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk avslutning på 2016

I løpet av fjorårets siste kvartal økte verdien av de noterte VPS-registrerte aksjene med hele 11,5 prosent. 2016 var et svært godt år i aksjemarkedet, med økte aksjeverdier i tre av fire kvartaler.

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 733,71 812,91 875,12 091,5
Aksjer (unoterte)433,2427,6422,1439,3
Obligasjoner utstedt i Norge1 759,71 802,71 832,31 863,6
Sertifikater utstedt i Norge182,3177,0161,2155,8
Egenkapitalbevis31,434,037,443,1
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)6,843,87,315,2
Aksjer (unoterte)2,98,81,92,0
Obligasjoner utstedt i Norge10,921,48,19,9
Sertifikater utstedt i Norge0,30,40,30,3
Egenkapitalbevis0,21,0..0,0

Verdien av de VPS-registrerte noterte aksjene økte med 216 milliarder kroner i 4. kvartal 2016 til 2 091 milliarder kroner. Hovedårsaken er stigende kurser på Oslo Børs, som i likhet med andre aksjemarkeder i verden hadde en positiv utvikling i fjorårets siste kvartal. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX), som viser prisutviklingen for noterte aksjer, økte i 4. kvartal med 11,9 prosent til 764,66 poeng ved utgangen av 2016. For året sett under viser OSEAX en prisutvikling for noterte aksjer på 17,8 prosent.

Gjeldsverdipapirer emittert i Norge

Ved utgangen av 4. kvartal 2016 var samlet pålydende verdi av obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge på 2 018 milliarder kroner, en økning på 1,8 prosent sammenlignet med utgangen av foregående kvartal. Men sammensetningen av gjelden er noe endret, da det i 4. kvartal netto ble innløst sertifikater for 5,4 milliarder kroner samtidig som det ble nettoemittert obligasjoner for 32,1 milliarder kroner.

87 prosent av gjelden var registrert på norske låntakere ved utgangen av 4. kvartal.

Gjeldsverdipapirer emittert av norske låntakere i utlandet

Samlet pålydende verdi av obligasjoner og sertifikater som norske låntakere har emittert i utlandet var på 1 801 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2016. Det tilsvarer en økning på 1,1 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal. I likhet med gjelden som er emittert i Norge er også sammensetningen av denne gjelden noe endret fra foregående kvartal, men med motsatt fortegn. Norske låntakere nettoemitterte sertifikater i utlandet for 8,9 milliarder kroner samtidig som de nettoinnløste obligasjoner for 37 milliarder kroner i 4. kvartal.

Obligasjoner fordelt på ulike typer sikkerhet

I underkant av 41 prosent av den utestående obligasjonsgjelden som er emittert i Norge ved utgangen av 4. kvartal er usikrede lån. Til sammenligning utgjør obligasjoner med fortrinnsrett 27 prosent og obligasjoner med garanti fra offentlig forvaltning 21 prosent.