Verdipapirer4. kvartal 2016

Innhold

Arkiv for Verdipapirer - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. mai 2021 1. kvartal 2021 1. kvartal 2021
19. februar 2021 4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
20. november 2020 3. kvartal 2020 3. kvartal 2020
20. august 2020 2. kvartal 2020 2. kvartal 2020
22. mai 2020 1. kvartal 2020 1. kvartal 2020
20. februar 2020 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
21. november 2019 3. kvartal 2019 3. kvartal 2019
22. august 2019 2. kvartal 2019 2. kvartal 2019
22. mai 2019 1. kvartal 2019 1. kvartal 2019
22. februar 2019 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
23. november 2018 3. kvartal 2018 3. kvartal 2018
24. august 2018 2. kvartal 2018 2. kvartal 2018
24. mai 2018 1. kvartal 2018 1. kvartal 2018
22. februar 2018 4. kvartal 2017 4. kvartal 2017
22. november 2017 3. kvartal 2017 3. kvartal 2017

For tidligere publiseringer se også: Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) og Obligasjonar og sertifikat.