Tabell

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt133 03041 086552 600717 984532 25640 7742 017 730
Ikke-finansielle foretak17 4242 962110 349106 80846 7405 610289 893
Banker1 4385 062157 238111 96022 54419 130317 087
Andre finansielle foretak1 3204 80095 208365 48356 30511 903535 019
Stats- og trygdeforvaltningen56 00020 0000.382 959.458 959
Kommuneforvaltningen56 4106 60540 67237 2077 015431148 340
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet7231 657149 13396 46116 6923 701268 367
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt427 576258 722891 546371 07333 90534 9082 017 730
Ikke-finansielle foretak52 26538 250121 94361 89713 7401 798289 893
Banker56 26572 745135 51933 18640018 971317 086
Andre finansielle foretak61 45184 682304 95556 00317 02510 903535 019
Stats- og trygdeforvaltningen126 9590155 000177 000..458 959
Kommuneforvaltningen76 28719 33231 86719 1151 740.148 341
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet54 35043 713142 26223 8071 0003 236268 368