Tabell

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt120 8856 621581 145636 318331 655124 2971 800 921
Ikke-finansielle foretak4 3101 81754 246111 118122 705162 660376 345
Banker114 5452 996140 79491 20356 3158 800414 653
Andre finansielle foretak2 0301 808386 104433 997152 63633 3491 009 924
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt411 692271 008627 529333 005104 14053 5471 800 921
Ikke-finansielle foretak46 55642 65494 64898 37164 67929 437376 345
Banker172 14948 420143 26341 4986 2553 069414 654
Andre finansielle foretak192 988179 935389 617193 13733 20521 0421 027 540