Tabell

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2016
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt12 931-5 44039432 913-5 410
 
Ikke-finansielle foretak1 321-7 699-92 165663
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-57-1..-1 018188
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-70-22 157304
Private aksjeselskaper mv.1 610-7 710-5830172
Personlige foretak1-6000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-22516-21950
 
Finansielle foretak392 937-1559 457-7 799
Norges Bank0..000
Banker26253-527 120-5 367
Kredittforetak00..-1 919-291
Finansieringsselskaper....0500
Statlige låneinstitutter mv...54000
Finansielle holdingselskaper-125..-1-56983
Verdipapirfond4 189289152-6 708-914
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-955027454
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-3 1452 424-77-28815
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-30068-14812 275-1 612
Skadeforsikringsselskaper-74545-28-532-167
 
Offentlig forvaltning4 788301-2 4793 586
Statsforvaltningen4 78915..-2 2493 607
Kommuneforvaltningen-1141-230-21
 
Ideelle organisasjoner-779-26-18368511
 
Husholdninger-225-8656327-3
Personlig næringsdrivende1-2-240
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-226-8628323-3
 
Utlandet7 53014563422 705-1 868
 
Ufordelt25639101520