Tabell

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
 
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 764 727432 591-433 95555 2923 818 655
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 500 312423 111-422 10448 9673 550 286
Geldspapirer emittert i Norge1 983 121175 623-148 9127 9012 017 733
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 718 707166 141-137 0621 5791 749 365
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge263 71719 414-12 7361 310271 705
Obligasjoner emittert i utlandet354 62210 961-4 21010 663372 036
Sertifikater emittert i Norge16 49913 263-11 573018 189
Sertifikater emittert i utlandet5 37439 776-41 1372974 310
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge827 96560 398-39 111269849 521
Obligasjoner emitterte i utlandet1 321 21233 701-77 45530 7841 308 242
Sertifikater emitterte i Norge5 264250-2 92902 585
Sertifikater emitterte i utlandet100 398172 530-162 2395 645116 334
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge466 20618 009-11 6021472 614
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge139 05654 742-59 1131134 686
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge263 9049 482-11 8506 316267 852
Sertifikater emitterte i Norge510006516