Tabell

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner1
4.kvartal 20163. kvartal 20162. kvartal 20161. kvartal 20164. kvartal 2015
1Kilde: Statistisk sentralbyrå
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 861 7571 821 7921 798 1501 762 1911 728 432
herav innlendinger1 593 9051 557 8881 530 5611 515 8151 477 832
Sertifikater emittert i Norge155 975161 329177 140182 425170 619
herav innlendinger155 460160 819177 001180 978169 077
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 680 2771 675 8331 714 0661 691 5261 766 219
Sertifikater emittert i utlandet120 644105 77299 135139 455103 979
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge271 705263 717262 800258 933269 417
Obligasjoner emittert i utlandet372 036354 622365 333364 875380 998
Sertifikater emittert i Norge18 18916 49923 31122 33619 150
Sertifikater emittert i utlandet4 3105 3746 31300
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge849 521827 965808 997811 766787 445
Obligasjoner emittert i utlandet1 308 2421 321 2121 348 7341 326 6511 385 222
Sertifikater emittert i Norge2 5855 2647 35110 62010 275
Sertifikater emittert i utlandet116 334100 39892 821139 456103 979
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge472 614466 206458 765445 116420 970
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge134 686139 056146 339148 022139 652
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge267 852263 904267 589246 376250 600
Sertifikater emittert i Norge5165101391 4471 542