369893
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
369893
statistikk
2019-05-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

8,2 %

Beholdningsendring av noterte aksjer

Beholdninger av verdipapirer registrert i VPS etter verdipapirtype. Milliarder kroner og prosent
1. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019Endringer i prosent
4. kvartal 2018 - 1. kvartal 20191. kvartal 2018 - 1. kvartal 2019
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 4992 4072 6048,24,2
Aksjer (unoterte)4344594692,38,0
Egenkapitalbevis5456571,95,8
Obligasjoner2 0132 0722 1393,26,3
Sertifikater1571441440,0-8,1
 
Sum beholdning5 1565 1385 4125,45,0

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 603 522469 11257 2872 138 696143 881
 
Ikke-finansielle foretak343 455245 3797 62341 25019 608
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.6 06284203 70716 327
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar100100
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 21185210613 556919
Private aksjeselskaper mv.334 317243 1367 45520 2342 362
Personlige foretak1121107980
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 752438553 6450
 
Finansielle foretak254 413134 42511 4251 361 98984 868
Norges Bank00000
Banker6 68739 8291 340513 88027 711
Kredittforetak04672 6635 331
Finansieringsselskaper000280
Statlige låneinstitutter mv.2071 223000
Finansielle holdingselskaper2 61840 95624 68030
Verdipapirfond141 1401 6215 396295 46523 107
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond5 5094 8272291 0910
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring74 49841 9302 9014 7463 524
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser21 6973 8721 348405 04519 401
Skadeforsikringsselskaper2 05616420364 3915 763
 
Offentlig forvaltning852 4611 923178110 27227 064
Statsforvaltningen851 9981 1892100 20027 052
Kommuneforvaltningen46373417610 07212
 
Ideelle organisasjoner32 6121 76019 5927 134642
 
Husholdninger96 74323 42010 2958 78137
Personlig næringsdrivende1960270
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.96 72423 36010 2938 77437
 
Utlandet1 023 68962 1128 151609 25711 663
 
Ufordelt1499323130

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 2019
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt6 248-1 4103965 280598
 
Ikke-finansielle foretak869-1 432-27-2 937926
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-475-260-272-429
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....0100
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-90..-2 181751
Private aksjeselskaper mv.1 307-1 406-14-478604
Personlige foretak43-1-1-40
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål30-13-120
 
Finansielle foretak-7443-4446 5592 719
Norges Bank0..000
Banker1 2146 198450 7276 993
Kredittforetak0....-11 631-3 401
Finansieringsselskaper000170
Statlige låneinstitutter mv...6000
Finansielle holdingselskaper1 005-1 358..526-20
Verdipapirfond-49844296 090-638
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-252-481400
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-488-191-29133-112
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-83913-55-2 201-674
Skadeforsikringsselskaper-148-4 221-62 900572
 
Offentlig forvaltning2 969864645-3 658
Statsforvaltningen2 96785..651-3 658
Kommuneforvaltningen214-60
 
Ideelle organisasjoner-294-7-1073
 
Husholdninger2 243-42339-2129
Personlig næringsdrivende20010
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2 241-42339-2229
 
Utlandet201-887421 143578
 
Ufordelt100-30

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
 
Totalt56 1599 95323 04210 446
 
Ikke-finansielle foretak35 9259 86022 88410 405
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.13 3276 42919 0726 604
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.270....0
Private aksjeselskaper mv.22 3283 4313 8123 801
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak17 794......
Norges Bank0000
Banker1 268......
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper12 620......
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring357......
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper3 550......
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet2 4409215841

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
2. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
 
Totalt56 1599 95323 04210 446
 
Ikke-finansielle foretak8 3268511 152964
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.60......
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1......
Private aksjeselskaper mv.8 2308471 141959
Personlige foretak2......
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål324105
Finansielle foretak6 6135311 198499
Norges Bank0000
Banker129388517
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper2......
Verdipapirfond3 000362836381
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1181084
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring2 7905712037
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser5215813756
Skadeforsikringsselskaper525114
Offentlig forvaltning16 7564 70612 1974 865
Statsforvaltningen16 7444 70612 1954 864
Kommuneforvaltningen12..2..
Ideelle organisasjoner1 4046167
Husholdninger2 152277574303
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.2 152277574303
Utlandet20 8063 5507 7493 796
Ufordelt1023215612

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge126 080146 47775 217103 449154 769
- herav innlendinger98 927123 46958 19589 942122 400
Sertifikater emittert i Norge71 03767 97664 19368 16370 462
- herav innlendinger70 58767 87664 09365 76969 442
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet116 39370 62052 92050 791114 937
Sertifikater emittert i utlandet330 375196 433167 082133 121256 303
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge22 70123 7244 81514 2108 531
Obligasjoner emittert i utlandet8 7268 1698 3861 3846 713
Sertifikater emittert i Norge7 0759 4338 0069 25910 043
Sertifikater emittert i utlandet43 97487 64653 82353 41633 959
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge57 22167 91242 56558 40176 344
Obligasjoner emittert i utlandet107 66562 45244 53549 407108 225
Sertifikater emittert i Norge2759105502 572375
Sertifikater emittert i utlandet286 400108 788113 26079 707222 344
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge19 00631 83310 81517 33037 524
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge63 23757 53455 53853 93959 024
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge27 15223 00817 02313 50732 368
Sertifikater emittert i Norge4501001002 3931 020

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 20184. kvartal 20181. kvartal 2019
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge2 001 6252 029 9232 044 5342 063 9352 126 330
herav innlendinger1 720 1521 733 2711 745 0101 767 9331 810 544
Sertifikater emittert i Norge156 816147 838140 350144 283144 209
herav innlendinger156 148147 523140 146141 653141 429
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 628 2611 625 7831 648 9921 739 3731 733 441
Sertifikater emittert i utlandet80 688116 763100 97978 896133 960
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge311 510319 262317 838321 326321 766
Obligasjoner emittert i utlandet312 302305 807313 796326 458327 534
Sertifikater emittert i Norge15 46114 22311 82811 62712 354
Sertifikater emittert i utlandet6 66422 8663 9008 8514 933
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge899 607905 125917 906937 543958 351
Obligasjoner emittert i utlandet1 315 9601 319 9781 335 1961 412 9151 405 907
Sertifikater emittert i Norge1 3751 3351 3603 0343 224
Sertifikater emittert i utlandet74 02493 89697 07970 045129 028
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge509 035508 884509 265509 065530 427
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge139 312131 966126 959126 992125 852
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge281 473296 652299 524296 002315 786
Sertifikater emittert i Norge6683152042 6302 780

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet4 026 488596 470-448 152-36 8644 137 942
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 727 855563 082-437 907-33 6563 819 374
Geldspapirer emittert i Norge2 208 218225 231-159 823-3 0872 270 539
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 909 586191 842-149 5791241 951 973
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge321 3268 531-8 720629321 766
Obligasjoner emittert i utlandet326 4586 7130-5 637327 534
Sertifikater emittert i Norge11 62710 043-9 317112 354
Sertifikater emittert i utlandet8 85133 959-37 788-894 933
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge937 54376 344-55 043-493958 351
Obligasjoner emitterte i utlandet1 412 915108 225-87 826-27 4071 405 907
Sertifikater emitterte i Norge3 034375-175-103 224
Sertifikater emitterte i utlandet70 045222 344-162 713-648129 028
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge509 06537 524-16 1631530 427
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge126 99259 024-60 1640125 852
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge296 00232 368-9 415-3 169315 786
Sertifikater emitterte i Norge2 6301 020-828-422 780

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt142 39412 982636 727876 321554 56947 5452 270 538
Ikke-finansielle foretak12 3543 188141 041124 00846 8216 708334 120
Banker3 0591 940171 245117 30029 51721 087344 148
Andre finansielle foretak1653 129122 098420 01256 44515 580617 429
Stats- og trygdeforvaltningen71 5061201 00039 200386 718.498 544
Kommuneforvaltningen52 5453 38347 91442 27811 365250157 735
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet2 7671 221153 429133 52423 7043 921318 566
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt452 704295 1791 081 611349 71949 77741 5482 270 538
Ikke-finansielle foretak59 93543 380161 46757 7928 6722 875334 121
Banker57 50269 555160 36933 8091 97520 938344 148
Andre finansielle foretak76 459109 906336 50470 5709 71014 280617 429
Stats- og trygdeforvaltningen125 2461 620203 800145 87822 000.498 544
Kommuneforvaltningen72 07017 11347 80119 2511 500.157 735
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet61 49553 606171 67022 4195 9203 456318 566

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt134 10514 316576 610643 485350 603147 7031 866 822
Ikke-finansielle foretak4 933029 94394 222122 659161 416332 468
Banker128 1104 665136 45174 39856 02110 422410 067
Andre finansielle foretak1 0629 651410 216474 865171 92256 5731 124 289
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt378 281282 519688 665366 92291 02559 8931 867 305
Ikke-finansielle foretak42 39734 12872 267112 26142 05629 359332 468
Banker174 82169 372145 9407 7929 4743 149410 548
Andre finansielle foretak161 063179 019470 458246 86939 49527 3851 148 776

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB