343994
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
343994
statistikk
2018-08-24T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 344,02 456,92 499,42 704,4
Aksjer (unoterte)435,2461,8436,5441,3
Obligasjoner utstedt i Norge1 935,31 971,22 012,52 034,8
Sertifikater utstedt i Norge158,5152,3156,6147,6
Egenkapitalbevis53,054,954,254,6
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)8,219,28,556,2
Aksjer (unoterte)3,91,00,63,7
Obligasjoner utstedt i Norge7,89,311,919,4
Sertifikater utstedt i Norge0,20,20,20,2
Egenkapitalbevis0,00,00,12,8

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 704 439441 33954 5632 034 817147 624
 
Ikke-finansielle foretak337 090232 2966 93142 64013 970
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.3 11781903 40513 586
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 1146847814 587343
Private aksjeselskaper mv.330 924230 1556 79320 86541
Personlige foretak8825381030
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 846385523 6790
 
Finansielle foretak262 697123 11111 1751 290 45493 487
Norges Bank00000
Banker7 58730 2961 319442 68230 893
Kredittforetak03684 6935 917
Finansieringsselskaper01050
Statlige låneinstitutter mv.2611 507000
Finansielle holdingselskaper3 15942 30325 721174
Verdipapirfond145 0541 3165 483286 56425 087
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond7 7994 8461881 0370
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring72 54236 5982 5684 5233 411
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser23 9495 6631 392403 16722 710
Skadeforsikringsselskaper2 34757921862 0625 295
 
Offentlig forvaltning914 1711 782148118 79530 672
Statsforvaltningen913 7251 0422108 68030 659
Kommuneforvaltningen44674014610 11613
 
Ideelle organisasjoner31 8461 58719 4847 442684
 
Husholdninger97 10824 2719 3798 60455
Personlig næringsdrivende1981260
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.97 08924 1909 3778 59855
 
Utlandet1 061 36558 2047 434566 8698 756
 
Ufordelt1618811140

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
2. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt698-11428326 152-8 623
 
Ikke-finansielle foretak-1 7632 263260-1 737-4 676
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.-2 14330228-3 117
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.46-75-31-1 655-1 555
Private aksjeselskaper mv.3212 343292-244-4
Personlige foretak12-31-60
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1-4-2-600
 
Finansielle foretak1 5521 49927621 341-3 667
Norges Bank0..000
Banker5044784822 035924
Kredittforetak0....1 900930
Finansieringsselskaper0..0..0
Statlige låneinstitutter mv...51000
Finansielle holdingselskaper513....684174
Verdipapirfond2 69021086670-3 290
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond243-21612870
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-2 1021 28311279179
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-96-3048-1 565-1 585
Skadeforsikringsselskaper-199-211-2 548-1 000
 
Offentlig forvaltning631-2167-14 636-1 032
Statsforvaltningen641....-14 585-1 032
Kommuneforvaltningen-10-2167-510
 
Ideelle organisasjoner-9522-285-173-1
 
Husholdninger-1 324-142173-374-9
Personlig næringsdrivende11..-10
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-1 325-144173-372-9
 
Utlandet1 677-3 541-14821 730764
 
Ufordelt21101..

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
 
Totalt8 21519 2028 54956 159
 
Ikke-finansielle foretak8 09319 0548 34135 925
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.5 73311 5205 76513 327
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.......270
Private aksjeselskaper mv.2 3617 5332 57722 328
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak......17 794
Norges Bank0000
Banker......1 268
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper......12 620
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring......357
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper......3 550
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet1221482072 440

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
 
Totalt8 21519 2028 54956 159
 
Ikke-finansielle foretak7302 9175878 326
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.......60
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.......1
Private aksjeselskaper mv.7242 9075848 230
Personlige foretak......2
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål610332
Finansielle foretak6091 0675836 613
Norges Bank0000
Banker87176225129
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper......2
Verdipapirfond3946632803 000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond3102118
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring6987272 790
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser4912047521
Skadeforsikringsselskaper79352
Offentlig forvaltning4 2047 9434 22216 756
Statsforvaltningen4 2037 9414 22116 744
Kommuneforvaltningen22..12
Ideelle organisasjoner184561 404
Husholdninger3257452282 152
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.3257452282 152
Utlandet2 3246 0742 91720 806
Ufordelt54106102

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge141 62790 204110 312126 080146 477
- herav innlendinger99 21266 77398 48998 927123 469
Sertifikater emittert i Norge80 37567 50162 25371 03767 976
- herav innlendinger79 39266 99861 87570 58767 876
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet58 93131 75860 144117 79765 314
Sertifikater emittert i utlandet237 436261 287278 289330 375196 909
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge23 29113 70333 90223 00123 724
Obligasjoner emittert i utlandet03 3554 7678 7268 169
Sertifikater emittert i Norge17 97715 65910 54310 05113 195
Sertifikater emittert i utlandet23 76331 00423 07743 97487 646
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge58 16538 90047 95457 22167 912
Obligasjoner emittert i utlandet58 93128 40455 376109 06957 145
Sertifikater emittert i Norge1 7501 0002 000275910
Sertifikater emittert i utlandet213 673230 283255 212286 400109 263
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge17 75514 17016 63418 70631 833
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge59 66650 34049 33160 26153 772
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge42 41623 43211 82227 15223 008
Sertifikater emittert i Norge982503378450100

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
2. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 2018
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 897 2581 920 6551 958 9002 001 6252 029 923
herav innlendinger1 618 9571 635 9551 674 6621 720 1521 733 271
Sertifikater emittert i Norge156 855158 594152 441156 816147 838
herav innlendinger155 676157 675151 635156 148147 523
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 694 0491 622 9561 681 9821 633 8911 614 505
Sertifikater emittert i utlandet100 626117 998119 31880 688117 239
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge278 197279 406304 977316 958324 510
Obligasjoner emittert i utlandet376 220347 815331 491307 246300 503
Sertifikater emittert i Norge22 36424 48920 55220 58719 265
Sertifikater emittert i utlandet5 2374 2945 6416 66422 866
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge875 922879 440881 050900 607906 125
Obligasjoner emittert i utlandet1 317 8301 275 1411 350 4911 326 6451 314 002
Sertifikater emittert i Norge1 8432 1151 8811 3751 335
Sertifikater emittert i utlandet95 390113 703113 67774 02494 372
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge464 839477 110488 634502 587502 636
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge131 470131 072129 202134 186126 924
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge278 301284 700284 238281 473296 652
Sertifikater emittert i Norge1 179918806668315

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 873 020476 677-455 12014 9283 909 505
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 590 879453 568-443 37011 4613 612 538
Geldspapirer emittert i Norge2 158 441214 453-198 8043 6712 177 761
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 876 300191 345-187 0572061 880 794
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge316 95823 724-16 610438324 510
Obligasjoner emittert i utlandet307 2468 169-20 6545 742300 503
Sertifikater emittert i Norge20 58713 195-14 5341719 265
Sertifikater emittert i utlandet6 66487 646-73 9022 45822 866
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge900 60767 912-62 145-249906 125
Obligasjoner emitterte i utlandet1 326 64557 145-71 2321 4441 314 002
Sertifikater emitterte i Norge1 375910-95001 335
Sertifikater emitterte i utlandet74 024109 263-90 5271 61294 372
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge502 58731 833-31 7840502 636
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge134 18653 772-61 0351126 924
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge281 47323 008-11 2973 468296 652
Sertifikater emitterte i Norge668100-450-3315

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt147 64817 578597 848848 858519 04646 7832 177 761
Ikke-finansielle foretak19 2654 015136 309129 99847 4746 714343 775
Banker1 3351 887159 978115 05725 34320 471324 071
Andre finansielle foretak05 881102 700404 12455 24515 439583 389
Stats- og trygdeforvaltningen74 0000037 000362 515.473 515
Kommuneforvaltningen52 9242 97149 27042 7547 865261156 045
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet1252 824149 591119 92620 6043 898296 968
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt448 478319 340963 514379 17926 48240 7682 177 761
Ikke-finansielle foretak47 00954 537156 61672 41410 3222 877343 775
Banker57 72159 244144 19440 4422 15020 319324 070
Andre finansielle foretak62 917132 133317 76247 8778 56014 139583 388
Stats- og trygdeforvaltningen150 5150149 000174 000..473 515
Kommuneforvaltningen70 32618 89246 50818 8191 500.156 045
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet59 99054 535149 43325 6273 9503 433296 968

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt117 2397 102544 921601 922316 316144 2451 731 745
Ikke-finansielle foretak22 866029 23389 261104 750154 520323 369
Banker91 8852 629138 16472 63956 09010 840372 247
Andre finansielle foretak2 4874 473377 524440 022155 47556 1441 036 125
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt328 326227 992693 580319 15599 86862 8231 731 744
Ikke-finansielle foretak36 03429 03982 01498 58749 83327 862323 369
Banker142 14156 740155 2457 6125 5394 970372 247
Andre finansielle foretak150 150142 213456 321212 95644 49629 9901 063 263

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB