343998
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
343998
statistikk
2018-11-23T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 456,92 498,82 704,42 859,5
Aksjer (unoterte)461,8434,6437,6455,4
Obligasjoner utstedt i Norge1 971,22 012,52 034,82 050,5
Sertifikater utstedt i Norge152,3156,6147,6140,1
Egenkapitalbevis54,954,254,658,4
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)19,28,556,210,0
Aksjer (unoterte)1,00,63,71,2
Obligasjoner utstedt i Norge9,311,919,48,5
Sertifikater utstedt i Norge0,20,20,20,2
Egenkapitalbevis0,00,12,8..

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 859 489455 37258 3642 050 515140 097
 
Ikke-finansielle foretak368 843240 2537 44843 87812 096
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.4 66683503 74311 964
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.1 12177911215 571100
Private aksjeselskaper mv.360 986237 9027 27020 81032
Personlige foretak9129481020
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 978443583 6530
 
Finansielle foretak273 549121 69011 7361 291 99085 282
Norges Bank00000
Banker10 57230 3001 319444 87225 199
Kredittforetak03681 0915 778
Finansieringsselskaper010100
Statlige låneinstitutter mv.2441 413000
Finansielle holdingselskaper1 74642 30123 414175
Verdipapirfond152 7351 5815 780293 65724 319
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond7 0875 0972171 0980
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring74 35437 5682 7784 3643 448
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser24 4313 2121 422400 81820 655
Skadeforsikringsselskaper2 37921521262 6655 708
 
Offentlig forvaltning957 8891 781161118 40832 620
Statsforvaltningen957 4111 0392108 15232 608
Kommuneforvaltningen47874215910 25612
 
Ideelle organisasjoner34 5791 56520 6557 288634
 
Husholdninger100 43824 09010 1068 71851
Personlig næringsdrivende2064260
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.100 41824 02610 1038 71251
 
Utlandet1 124 05165 9088 245580 2199 413
 
Ufordelt1408413140

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
3. kvartal 2018
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt-73414 4153817 005-7 541
 
Ikke-finansielle foretak5 5548 748391 121-1 879
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 45240332-1 626
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar....000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-3-150981-244
Private aksjeselskaper mv.4 0598 75138-161-9
Personlige foretak-240-40
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål4841-270
 
Finansielle foretak153-792-2463 330-8 301
Norges Bank0..000
Banker3 006-29-743 292-5 720
Kredittforetak0....-3 622-143
Finansieringsselskaper0..050
Statlige låneinstitutter mv...29000
Finansielle holdingselskaper-1 579....-2 320..
Verdipapirfond625-287-1197 211-791
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-1 030-2814550
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-249-234227032
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-523-1-74-2 030-2 085
Skadeforsikringsselskaper-95-242-15670405
 
Offentlig forvaltning1 326032532 053
Statsforvaltningen1 3240..992 054
Kommuneforvaltningen203154-1
 
Ideelle organisasjoner-114-40-22-170-51
 
Husholdninger-533-1 01311135-5
Personlig næringsdrivende100..0
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-534-1 01311135-5
 
Utlandet-7 1167 51515212 435642
 
Ufordelt-4-3100

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
 
Totalt19 2028 54956 1599 953
 
Ikke-finansielle foretak19 0548 34135 9259 860
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.11 5205 76513 3276 429
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....270..
Private aksjeselskaper mv.7 5332 57722 3283 431
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak....17 794..
Norges Bank0000
Banker....1 268..
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper....12 620..
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring....357..
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper....3 550..
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet1482072 44092

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
4. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
 
Totalt19 2028 54956 1599 953
 
Ikke-finansielle foretak2 9175878 326851
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.....60..
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.....1..
Private aksjeselskaper mv.2 9075848 230847
Personlige foretak....2..
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål103324
Finansielle foretak1 0675836 613531
Norges Bank0000
Banker17622512938
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper....2..
Verdipapirfond6632803 000362
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond10211810
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring87272 79057
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1204752158
Skadeforsikringsselskaper93525
Offentlig forvaltning7 9434 22216 7564 706
Statsforvaltningen7 9414 22116 7444 706
Kommuneforvaltningen2..12..
Ideelle organisasjoner4561 4046
Husholdninger7452282 152277
Personlig næringsdrivende........
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.7452282 152277
Utlandet6 0742 91720 8063 550
Ufordelt410610232

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge90 204110 312126 080146 47775 217
- herav innlendinger66 77398 48998 927123 46958 195
Sertifikater emittert i Norge67 50162 25371 03767 97664 193
- herav innlendinger66 99861 87570 58767 87664 093
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet31 75860 144117 79765 31452 920
Sertifikater emittert i utlandet261 287278 289330 375196 909167 082
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge13 70333 90222 70123 7244 815
Obligasjoner emittert i utlandet3 3554 7678 7268 1698 386
Sertifikater emittert i Norge15 65910 5437 0759 4338 006
Sertifikater emittert i utlandet31 00423 07743 97487 64653 823
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge38 90047 95457 22167 91242 565
Obligasjoner emittert i utlandet28 40455 376109 06957 14544 535
Sertifikater emittert i Norge1 0002 000275910550
Sertifikater emittert i utlandet230 283255 212286 400109 263113 260
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge14 17016 63419 00631 83310 815
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge50 34049 33163 23757 53455 538
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge23 43211 82227 15223 00817 023
Sertifikater emittert i Norge503378450100100

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
3. kvartal 20174. kvartal 20171. kvartal 20182. kvartal 20183. kvartal 2018
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 920 6551 958 9002 001 6252 029 9232 044 534
herav innlendinger1 635 9551 674 6621 720 1521 733 2711 745 010
Sertifikater emittert i Norge158 594152 441156 816147 838140 350
herav innlendinger157 675151 635156 148147 523140 146
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 622 9561 681 9821 633 8911 613 8391 649 422
Sertifikater emittert i utlandet117 998119 31880 688117 239101 452
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge279 406304 977310 510318 262316 838
Obligasjoner emittert i utlandet347 815331 491307 246300 503308 481
Sertifikater emittert i Norge24 48920 55215 46114 22311 828
Sertifikater emittert i utlandet4 2945 6416 66422 8663 900
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge879 440881 050900 607906 125918 906
Obligasjoner emittert i utlandet1 275 1411 350 4911 326 6451 313 3361 340 941
Sertifikater emittert i Norge2 1151 8811 3751 3351 360
Sertifikater emittert i utlandet113 703113 67774 02494 37297 553
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge477 110488 634509 035508 884509 265
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge131 072129 202139 312131 966126 959
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge284 700284 238281 473296 652299 524
Sertifikater emittert i Norge918806668315204

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 908 839359 416-337 1084 6123 935 759
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 611 872342 290-322 5584 4263 636 030
Geldspapirer emittert i Norge2 177 761139 410-132 6063192 184 884
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 880 794122 288-118 0561301 885 156
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge318 2624 815-6 080-159316 838
Obligasjoner emittert i utlandet300 5038 3860-408308 481
Sertifikater emittert i Norge14 2238 006-10 026-37511 828
Sertifikater emittert i utlandet22 86653 823-72 9201313 900
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge906 12542 565-29 80824918 906
Obligasjoner emitterte i utlandet1 313 33644 535-21 2404 3101 340 941
Sertifikater emitterte i Norge1 335550-52501 360
Sertifikater emitterte i utlandet94 372113 260-110 34126297 553
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge508 88410 815-10 699265509 265
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge131 96655 538-60 918373126 959
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge296 65217 023-14 339188299 524
Sertifikater emitterte i Norge315100-2121204

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt140 15915 114614 130843 738524 08347 6612 184 885
Ikke-finansielle foretak11 8283 009134 199127 22545 6916 714328 666
Banker1 3601 687169 865117 97827 43621 316339 642
Andre finansielle foretak04 916107 148396 35556 74515 461580 625
Stats- og trygdeforvaltningen75 2181 0351 00039 200364 953.481 406
Kommuneforvaltningen51 7413 04348 80443 1047 865261154 818
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet131 424153 114119 87721 3933 908299 729
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt455 679307 550980 992371 18527 83241 6462 184 884
Ikke-finansielle foretak49 54350 796148 67066 45710 3222 877328 665
Banker63 57357 282154 00241 4712 15021 164339 642
Andre finansielle foretak61 222133 363319 24243 7278 91014 161580 625
Stats- og trygdeforvaltningen146 7281 200153 600179 878..481 406
Kommuneforvaltningen71 29317 91945 70018 4051 500.154 817
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet63 32146 990159 77721 2474 9503 443299 728

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt101 45213 725552 281613 131325 472144 8131 750 874
Ikke-finansielle foretak3 900029 26689 173112 815154 454312 381
Banker95 9122 322145 47772 14555 62510 798382 279
Andre finansielle foretak1 64111 403377 538451 814157 03356 7891 056 218
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt329 242250 712686 087325 51096 50262 8211 750 874
Ikke-finansielle foretak30 80226 67575 374101 93349 67027 927312 381
Banker142 08260 645162 2376 8675 4884 958382 277
Andre finansielle foretak156 359163 392448 476216 70941 34429 9361 083 312

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB