320679
/bank-og-finansmarked/statistikker/verdipapirer/kvartal
320679
statistikk
2018-02-22T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
verdipapirer, VerdipapirerVerdipapirmarkeder, Bank og finansmarked
true

Verdipapirer

Oppdatert

Neste oppdatering

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)2 079,52 095,52 344,02 456,9
Aksjer (unoterte)447,1454,3459,5456,5
Obligasjoner utstedt i Norge1 925,71 910,21 935,91 969,4
Sertifikater utstedt i Norge149,0156,7158,5152,3
Egenkapitalbevis45,248,853,054,9
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)1,254,68,219,2
Aksjer (unoterte)0,93,73,91,0
Obligasjoner utstedt i Norge11,421,37,89,3
Sertifikater utstedt i Norge0,30,30,20,2
Egenkapitalbevis0,51,60,00,0

Se flere tabeller om emnet

Tabell 1 
Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt2 456 937456 50854 8531 969 417152 343
 
Ikke-finansielle foretak295 519235 8556 67544 20216 022
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.3 52287303 65115 683
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar20000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.6510 65611014 82118
Private aksjeselskaper mv.290 093224 0246 50222 106322
Personlige foretak7511181100
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 763190553 5150
 
Finansielle foretak254 051122 17911 2911 247 14795 385
Norges Bank00000
Banker6 17330 9341 294397 50623 736
Kredittforetak03688 6767 602
Finansieringsselskaper01050
Statlige låneinstitutter mv.1461 505000
Finansielle holdingselskaper1 70042 30422 36547
Verdipapirfond132 7932 5955 639281 22930 290
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond6 2924 5131659730
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring81 04134 2402 5136 5623 584
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser23 4465 8001 448404 10323 970
Skadeforsikringsselskaper2 46028522565 7276 157
 
Offentlig forvaltning834 4052 701151122 70228 824
Statsforvaltningen833 9601 8952112 49328 810
Kommuneforvaltningen44580714910 20814
 
Ideelle organisasjoner30 9831 80019 9877 967711
 
Husholdninger92 31824 0729 1119 073132
Personlig næringsdrivende1978360
Borettslag o.l.00100
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.92 29923 9949 1079 067132
 
Utlandet949 50469 8057 619538 31411 268
 
Ufordelt1579619130

Tabell 2 
Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner

Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2017
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjoner emittert i NorgeSertifikater emittert i Norge
 
Totalt15 059-10 14658533 740-6 248
 
Ikke-finansielle foretak-5 761962845801 731
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 129-6..441 738
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar..0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.-22263-99518
Private aksjeselskaper mv.-6 618944941 389-24
Personlige foretak20-7-20
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål-251-3-61430
 
Finansielle foretak-4 4501 415141 872-4 497
Norges Bank0..000
Banker-704714-56-17 185-5 808
Kredittforetak0....4 784-706
Finansieringsselskaper0..0..0
Statlige låneinstitutter mv...40000
Finansielle holdingselskaper729-59..-1 752-10
Verdipapirfond-2 9311 0291125 747140
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond-210-7101669-3
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring-691467-79120128
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser-227-8389 1051 309
Skadeforsikringsselskaper-4161612984453
 
Offentlig forvaltning5 6251008-649-1 823
Statsforvaltningen5 646100..-600-1 816
Kommuneforvaltningen-2108-49-7
 
Ideelle organisasjoner-168-1844305152
 
Husholdninger-649-440169-316-16
Personlig næringsdrivende-900-10
Borettslag o.l.0....00
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.-641-440169-315-16
 
Utlandet20 463-15 11026631 948-1 794
 
Ufordelt02 945000

Tabell 3 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
 
Totalt1 19454 5768 21519 202
 
Ikke-finansielle foretak1 03537 5528 09319 054
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv...19 2965 73311 520
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...634....
Private aksjeselskaper mv.1 03517 6212 3617 533
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak..14 667....
Norges Bank0000
Banker..803....
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper..9 979....
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond........
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring..291....
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper..3 594....
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet1592 357122148

Tabell 4 
Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner

Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
1. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
 
Totalt1 19454 5768 21519 202
 
Ikke-finansielle foretak4576 1947302 917
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv...2....
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar........
Kommunalt eide aksjeselskaper mv...3....
Private aksjeselskaper mv.4566 1517242 907
Personlige foretak..2....
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål136610
Finansielle foretak1056 7886091 067
Norges Bank0000
Banker240987176
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper..000
Statlige låneinstitutter mv.........
Finansielle holdingselskaper........
Verdipapirfond672 913394663
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond1157310
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring222 7226987
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1252749120
Skadeforsikringsselskaper15979
Offentlig forvaltning4520 1404 2047 943
Statsforvaltningen4519 7894 2037 941
Kommuneforvaltningen..35122
Ideelle organisasjoner21 1101845
Husholdninger662 015325745
Personlig næringsdrivende..1....
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.662 014325745
Utlandet51818 2762 3246 074
Ufordelt1545410

Tabell 5 
Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge107 082137 660141 62790 204110 312
- herav innlendinger97 601115 65299 21266 87298 619
Sertifikater emittert i Norge68 54068 06480 37567 50162 253
- herav innlendinger68 54068 06479 39266 99861 875
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet44 664128 28158 93131 75860 144
Sertifikater emittert i utlandet212 306223 724237 436261 287278 289
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge19 12916 70523 29113 70333 902
Obligasjoner emittert i utlandet10 9619 00703 3554 767
Sertifikater emittert i Norge13 5488 75717 97715 65910 543
Sertifikater emittert i utlandet39 77631 93723 76331 00423 077
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge60 39862 66258 16538 99948 084
Obligasjoner emittert i utlandet33 701119 27358 93128 40455 376
Sertifikater emittert i Norge2501 6901 7501 0002 000
Sertifikater emittert i utlandet172 530191 786213 673230 283255 212
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge18 00936 28517 75514 17016 634
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge54 74257 61859 66650 34049 331
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge9 48222 00742 41623 33311 692
Sertifikater emittert i Norge00982503378

Tabell 6 
Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner

Verdipapirgjeld i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
4. kvartal 20161. kvartal 20172. kvartal 20173. kvartal 20174. kvartal 2017
 
Obligasjoner og sertifikater emittert i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge1 861 4721 917 6211 897 2581 920 6551 958 900
herav innlendinger1 593 6201 650 5481 630 9581 646 5541 674 792
Sertifikater emittert i Norge156 260149 122156 855158 594152 441
herav innlendinger155 745148 741155 676157 675151 635
 
Obligasjoner og sertifikater emittert av norske låntakere i utlandet, i alt
Obligasjoner emittert i utlandet1 698 4831 739 8721 694 0491 622 9561 679 030
Sertifikater emittert i utlandet120 644134 413100 626117 998119 318
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge271 420277 210278 197279 406304 977
Obligasjoner emittert i utlandet390 241399 855376 220347 815331 491
Sertifikater emittert i Norge18 47416 52422 36424 48920 552
Sertifikater emittert i utlandet4 3107 9675 2374 2945 641
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge849 521877 440887 922890 039881 180
Obligasjoner emittert i utlandet1 308 2421 340 0171 317 8301 275 1411 347 539
Sertifikater emittert i Norge2 5853 2931 8432 1151 881
Sertifikater emittert i utlandet116 334126 44695 390113 703113 677
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge472 614495 898464 839477 110488 634
Obligasjoner emittert i utlandet00000
Sertifikater emittert i Norge134 686128 924131 470131 072129 202
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge267 852267 073266 300274 101284 108
Sertifikater emittert i Norge5163821 179918806

Tabell 7 
Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner

Obligasjoner og sertifikater. Emisjoner, avdrag, bruttoendringer og gjeld, etter utstedersektor. Pålydende verdi. Millioner kroner
Inngående balanseEmisjoner (pålydende verdi) (mill. kr)Avdrag (mill. kr)Endringer i sektoromfang og valutakurser (mill. kr)Utgående balanse
Geldspapirer emittert i Norge og av innlendinger i utlandet3 820 203510 996-493 09671 5853 909 688
Herav geldspapirer emittert av innledinger3 545 183498 927-477 25457 9193 624 775
Geldspapirer emittert i Norge2 079 249172 565-144 9514 4782 111 341
Herav geldspapirer emittert av innlendinger i Norge1 804 229160 494-129 104-9 1921 826 427
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge279 40633 902-10 2021 871304 977
Obligasjoner emittert i utlandet347 8154 767-33 54512 454331 491
Sertifikater emittert i Norge24 48910 543-14 4911120 552
Sertifikater emittert i utlandet4 29423 077-21 8811515 641
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emitterte i Norge890 03948 084-45 972-10 971881 180
Obligasjoner emitterte i utlandet1 275 14155 376-34 79351 8151 347 539
Sertifikater emitterte i Norge2 1152 000-2 23401 881
Sertifikater emitterte i utlandet113 703255 212-257 9282 690113 677
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emitterte i Norge477 11016 634-5 001-109488 634
Obligasjoner emitterte i utlandet00000
Sertifikater emitterte i Norge131 07249 331-51 2021129 202
Sertifikater emitterte i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emitterte i Norge274 10111 692-15 34713 662284 108
Sertifikater emitterte i Norge918378-50010806

Tabell 8 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert i Norge ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner
<= 1 år> 1 år <= 2 år> 2 år <= 5 år> 5 år <= 10 år> 10 år <= 20 år> 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt129 20646 859564 013821 026504 12646 1112 111 341
Ikke-finansielle foretak20 5174 948121 787126 20245 8906 185325 529
Banker1 7603 950155 117119 79421 33819 882321 841
Andre finansielle foretak1216 81694 488388 48055 50515 809561 219
Stats- og trygdeforvaltningen51 00023 000034 000356 000.464 000
Kommuneforvaltningen55 2025 60641 40644 3417 015266153 836
Ideelle organisasjoner
Husholdninger
Utlandet6062 539151 214108 20918 3793 968284 915
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt377 774388 174853 272420 59131 39740 1332 111 341
Ikke-finansielle foretak53 07454 261129 21174 36812 3222 293325 529
Banker57 49062 583143 77536 1902 07519 728321 841
Andre finansielle foretak67 229106 270311 32047 84213 95014 609561 220
Stats- og trygdeforvaltningen74 00084 00083 000223 000..464 000
Kommuneforvaltningen74 52816 70941 36319 7361 500.153 836
Ideelle organisasjoner00....0
Husholdninger00....0
Utlandet51 45364 351144 60219 4561 5503 503284 915

Tabell 9 
Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.

Gjeld fra obligasjoner og sertifikater som er emittert av norske låntakere i utlandet ved utgangen av kvartalet etter utstedersektor og løpetid. Pålydende verdi. Millioner kroner.
Opprinnelig løpetid <= 1 årOpprinnelig løpetid > 1 år <= 2 årOpprinnelig løpetid > 2 år <= 5 årOpprinnelig løpetid > 5 år <= 10 årOpprinnelig løpetid > 10 år <= 20 årOpprinnelig løpetid > 20 årI alt
Opprinnelig løpetid
Gjeld i alt121 62311 632584 889628 707315 284136 2131 798 348
Ikke-finansielle foretak5 6411 96847 748100 72099 737161 076337 133
Banker111 1435 212143 67781 60457 73011 021410 387
Andre finansielle foretak4 8394 452393 465446 382157 81743 8741 050 829
 
Gjenværende løpetid
Gjeld i alt390 397236 060668 484347 76298 35157 2931 798 347
Ikke-finansielle foretak41 01632 26776 586103 92155 32328 020337 133
Banker161 10041 339179 67316 8046 3765 095410 387
Andre finansielle foretak188 281162 454412 226227 03736 65324 1781 072 055

Om statistikken

Statistikken Verdipapirer gir oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Noterte aksjer omsettes på en børs eller annen regulert markedsplass. I statistikken omfatter Noterte aksjer alle aksjer notert for handel på markedsplassene Oslo Børs eller Oslo Axess.

Unoterte aksjer omsettes ikke på en børs eller annen regulert markedsplass, har ikke en notert markedspris og er dermed ofte mindre likvide.

Obligasjonslån er langsiktige lån (med løpetid vanligvis over ett år) som uten samtykke fra låntakeren kan deles på flere långivere i form av standardiserte partialobligasjoner. En obligasjon er et fritt omsettelig verdipapir.

Sertifikatlån er et kortsiktig lån med en løpetid på inntil ett år.

Emisjon er en nytegning av egenkapital eller lån

Emittenten er den institusjonelle enheten som utsteder egenkapitalen/aksjene eller tar opp lånet og fører det i balansen sin. Den institusjonelle enheten er ikke alltid en egen juridisk person.

Låntakeren er den institusjonelle enheten som fører lånet i balansen sin. Ved fusjoner, fisjoner og konkurser etc., kan dette være en annen enn emittenten.

Beholdningene av verdipapirer i Norge til markedsverdi fastsettes med utgangspunkt i beste tilgjengelige markedskurs. For børsnoterte verdipapirer vil det si siste omsetningskurs fra Oslo Børs i en gitt periode. For ikke-børsnoterte verdipapirer benyttes i prioritert rekkefølge transaksjonskurs for siste tilgjengelige transaksjon, likningskurs og pålydende kurs. observerte transaksjonskurser, der slike kurser er tilgjengelig for en transaksjon, ble tatt i bruk for markedsverdiberegningene av de ikke-børsnoterte verdipapirene fra og med 4. kvartal 2006.

Transaksjonene som gjelder innenlandske verdipapirer bygger på faktiske handelsbeløp registrert i VPS, eller beregnede handelsbeløp dersom handelsbeløp ikke er angitt. Dersom handelsbeløp beregnes, brukes beste tilgjengelig markedskurs på handelstidspunktet for transaksjonen. For børsnoterte verdipapirer vil det si børskurser, og for ikke-børsnoterte verdipapirer vil det i prioritert rekkefølge si transaksjonskurs (fra og med 4. kvartal 2006), likningskurs eller pålydende kurs.

Faktiske innbetalt beløp benyttes ved verdsetting av emisjoner i børsnoterte selskaper.

Aksjeutbytte omfatter de faktiske utbetalingene av utbytte i perioden. Tilsvarende omfatter obligasjons- og sertifikatrenter de faktiske utbetalingene av renter som er foretatt i perioden.

 

 

Standard klassifikasjoner

Sektor- og næringsinndelingen fra Enhetsregisteret i Brønnøysund benyttes i sin helhet for sektorisering og næringsfordeling av både eier- og utstedersiden. Denne sektor- og næringsinndelingen bygger igjen på de internasjonale kravene i SNA2008/ESA2010 og NACE Rev.2.

Verdipapirnummer er individuelle, unike kjennemerker på verdipapirlån. Alle lån får et verdipapirnummer, medregnet ISIN-nummer i VPS. Dette nummeret følger en internasjonal standard, ISO 6166:2001, for tildeling av registreringsnummer på verdipapirer.

CFI er en forkortelse for Classification of Financial Instruments og følger standarden ISO 10962:2001. CFI-koden inndeler verdipapirer i kategorier; eksempelvis etter om verdipapirer er obligasjoner eller sertifikater, opplysninger om rente- og garantivilkår mv..

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Nasjonalt nivå, ingen regionale inndelinger.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis. Publisering normalt 6-7 uker etter statistikkvartalets utløp.

Internasjonal rapportering

BIS.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Grunndata er lagret i form av tidsserier i en databaseløsning

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

 Statistikken har som formål å gi oversikt over utstedersiden og eiersiden for verdipapirer registrert i VPS og utstedersiden for obligasjoner og sertifikater lagt ut av innlendinger i utlandet.  Deler av datagrunnlaget er også kilde til nasjonalregnskapet, utenriksregnskapet (UR), finansielle sektorregnskaper (FINSE) og kredittindikatorer.

Statistisk sentralbyrå har tall som viser beløp for obligasjonsgjeld tilbake til 1899, beløp for emisjoner av obligasjoner tilbake til 1914 og tall som viser nominell rente på obligasjoner tilbake til år 1900. Beløp for sertifikatgjeld og emisjoner av sertifikater i Norge finnes tilbake til 1985, mens beløp for emisjoner utført av innenlandske låntakere i utlandet finnes tilbake til 1988. Tall for antall emisjoner finnes fra og med 1998 for emisjoner i Norge og fra og med 2001 for innenlandske låntakeres emisjoner i utlandet. 

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere, i tillegg til Statistisk sentralbyrå, er aktører i verdipapirmarkedet, offentlige myndigheter og forskningsinstitusjoner.

Likebehandling av brukere

Ingen har tilgang til statistikken før den har blitt publisert etter varsel 3 måneder i forkant.

Sammenheng med annen statistikk

Tilpasset nasjonalregnskapets anbefalinger.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 2-2

EØS-referanse

Rettsakt 2223/96

Produksjon

Omfang

Omfang

Statistikken viser data fra de tidligere statistikkene "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert i VPS", som er slått sammen og publiseres under navnet "Verdipapirer" fra og med 1. kvartal 2016. Statistikken viser beholdninger og transaksjoner til pålydende verdi og markedsverdi for både utsteder- og eiersiden for følgende typer verdipapirer registrert i VPS:

  • Alle aksjer i allmennaksjeselskaper (ASA) og i en andel av aksjeselskaper (AS) registrert i VPS. Også hele   eller deler av aksjene i enkelte utenlandske foretak omfattes i statistikken.
  • Egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og alle unoterte egenkapitalbevis registrert i VPS.
  • Obligasjoner , herunder alle obligasjoner lagt ut av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Obligasjoner i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2006 .
  • Sertifikater , herunder alle sertifikater lagt ut i av innlendinger og utlendinger i Norge i norske kroner eller i utenlandsk valuta. Sertifikater i utenlandsk valuta ble innlemmet i statistikken fra og med 4. kvartal 2008. Som sertifikater regnes også alle statskasseveksler lagt ut av Den norske stat fra og med juli 2000.  

I tillegg gis det en oversikt over obligasjoner og sertifikater som er lagt ut av norske låntakere i utlandet og rapportert til Statistisk sentralbyrå ved bruk av skjema RA-0622. Oversikten viser emisjoner, avdrag/innfrielser og utestående gjeld i pålydende verdier.  

For obligasjoner og sertifikater emittert i Norge og utlandet foreligger det også informasjon om antall emisjoner i tillegg til beløp. I tillegg vises sammenhengen mellom utestående gjeld, emisjoner, avdrag/innfrielser og "endringer i sektoromfang og valutakurser mv." i pålydende verdier " Beløp på den siste posten fra og med 2013 omfatter også verdipapirlån som har blitt konvertert til aksjer eller andre typer lån.

Datakilder og utvalg

Totaltelling med opplysninger fra Verdipapirsentralen (VPS), Oslo Børs, Norsk Tillitsmann, Norges Bank og Skjema RA-0622 med opplysninger til Statistisk sentralbyrå fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Datainnsamling, editering og beregninger

Grunndata om verdipapirer registrert i Norge (VPS) mottas fra Verdipapirsentralen (VPS). Markeds- og transaksjonskursinformasjon om innenlandske verdipapirer mottas fra Oslo Børs. Opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet mottas  fra norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet.  Valutakursinformasjon innhentes fra Norges Bank

Data kontrolleres på verdipapirnivå (ISIN-nivå) mot tidligere innrapporterte perioder. Verdiutviklingen i børsnoterte aksjer, obligasjoner og sertifikater kontrolleres mot data publisert av Oslo Børs og VPS. Opplysninger fra VPS kontrolleres også mot opplysninger fra Norsk Tillitsmann. Opplysninger om verdipapirlån kontrolleres i tillegg mot rapporterte regnskapsopplysninger til SSB og data rapportert til BIS og andre internasjonale registre.

 Det blir  utført beregninger av gjennomsnittlige nominelle rentesatser på utestående gjeld ved å bruke utestående nominell rente per 31.12 og vekte med utestående gjeld. Veid gjennomsnittsrente på emisjoner blir beregnet tilsvarende, med utgangspunkt i opprinnelig rente på emisjonstidspunktet.

 

Sesongjustering

Ikke aktuelt

Konfidensialitet

Statistisk sentralbyrås standardregler for konfidensialitet følges.

Sammenlignbarhet over tid og sted

 Statistikken "Verdipapirer" har dataserier fra og med 4. kvartal 2014 mens "Obligasjonar og sertifikat" og "Verdipapirer registrert I VPS" har eldre dataserier.

Endringer i lovverket, endringer i regelverket for registreringsplikt i VPS, innføring av nye definisjons- og klassifikasjonsstandarder og rapportering av lån i etterkant kan føre til brudd i tidsseriene.

Omlegging av statistikken i 2006:

En omlegging av statistikken til mer detaljert rapportering i 4. kvartal 2006 innebar at eier- og utstederdata ble sektorisert på grunnlag av Virksomhets- og foretaksregisterets (VOF) sektor og næringsinndeling, og ikke lengre Verdipapirsentralens egen sektorinndeling av eiere og utstedere. Dette medførte at en del verdipapirbeholdninger ble klassifisert i andre sektorer enn tidligere. Eiersektorene ´´Andre private foretak´´, ´´Andre finansielle foretak´´ og ´´Kommuneforvaltning og -foretak´´ ble spesielt påvirket av endringen.                                                                                                                                                                     

Videre innebar omleggingen økt bruk av observerte markedskurser for beregning av markedsverdier, noe som særlig forbedret fastsettelsen av verdier på unoterte aksjer. Beregninger viser at samlet verdi av aksjer i VPS, som ikke noteres på Oslo Børs, økte med 107 milliarder kroner (64 prosent) som følge av endret beregningsmetode.

Omleggingen innebar også at obligasjoner og sertifikater utstedt i utenlandsk valuta ble tatt med i statistikkgrunnlaget. Dette ga ca. 20 milliarder kroner (3 prosent) i økt markedsverdi for obligasjonsbeholdningen, men påvirket i liten grad sertifikatbeholdningen.

Endringer i periodisk fordeling av beløp for obligasjoner og sertifikater etter 2006::

Den periodiske fordelingen av beløp for obligasjoner og sertifikater  i statistikkbanken t.o.m. 2006 er basert på opplysninger om tidspunktet for når lån er blitt godkjent. Den periodiske fordelinga av beløp i perioden 2007 - 2010 er basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynner å løpe. Den periodiske fordelingen av beløp fra og med 2011 er basert på opplysninger om oppgjørsdato for emisjonene.

2012: Ny standard for sektorgruppering ble implementert.

 Ny institusjonell sektorgruppering ble innført i statistikken fra januar 2012. En av de viktigste endringene i den nye sektorgrupperingen var at avgrensingen mellom finansiell og ikke-finansiell sektor ble endret, slik at finansiell sektor økte i omfang. I tillegg ble det etablert noen nye finansielle sektorer, blant annet investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond og finansielle holdingselskaper.

 Innføring av den nye sektorgrupperingen førte til brudd i VPS-statistikken. De nye tabellene inneholder tallgrunnlag fra 1. kvartal 2012 og fremover. De eldre tabellene er ikke blitt oppdatert med nye tidsserier.

2012: Skille mellom noterte - og unoterte aksjer registrert i VPS.

Noterte aksjer omfatter aksjer registrert på markedsplassene Oslo Børs og Oslo Axess.

Posten "Endringer i sektoromfang og valutakurser" omfatter fra og med 2013 også verdipapirån som tvungent har blitt konvertert til aksjer eller andre lån.

Etterrapporterte lån:

I noen perioder blir obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet rapportert til Statistisk sentralbyrå på skjema RA-0622 i etterkant. Tabellene tar med slike nye lån fra og med 2012.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

I den grad den faste leveransen fra VPS inneholder feil eller mangler vil dette kunne påvirke statistikken. Revisjons- og kontrollrutiner er etablert for å oppspore og korrigere slike feil og mangler.

Både i de tilfellene en eier av et verdipapir er registrert på en forvalterkonto (såkalt forvalterregistrering) og i tilfeller der ulike former for utlån av verdipapirer (herunder gjenkjøpsavtaler/repoavtaler) forekommer, vil andre enn de reelle eierne være registrert som eiere i Verdipapirsentralens verdipapirregister. Dette kan i statistikken medføre feilklassifisering av eiernes sektortilhørighet. Forvalterregistrering innebærer at en eiers verdipapir står på en konto som er registrert i en forvalters navn.

I publikasjoner t.o.m. 2006 og i statistikkbanken er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående obligasjons- og sertifikatgjeld gjeld t.o.m. 2006 basert på opplysninger om tidspunktet for godkjenning av lån. Dette tidspunktet kan avvike fra tidspunktet da emisjonene reelt fant sted. Dei periodiske avvikene er marginale for totalbeløp, men de kan være betydelige på sektornivå.

I publikasjoner for perioden 2007 - 2010 er den periodiske fordelingen av emisjoner og utestående gjeld basert på en kombinasjon av opplysninger om tidspunkt for første rentedato og datoen da lån begynte å løpe. De periodiske avvika mellom reelle og registrerte emisjonstidspunkter for denne perioden er marginale. Fra og med 2011 er alle tall i tabeller basert på opplysninger om reelle emisjonstidspunkter, som er oppgjørsdato for emisjonene, slik at fordelingen på emisjoner og gjeld på perioder skal være korrekt.

Statistikken over emisjoner i utlandet av norske låntakere er basert på hva som blir rapportert inn til SSB, direkte fra den enkelte låntaker. Denne kan derfor inneholde frafall om ikke alle oppfyller rapporteringsplikten. På grunn av frafallsfeil har tall for norske låntakeres emisjoner i utlandet blitt revidert fra og med 2012 i sammenheng med publiseringer av statistikken i 2. og 3. kvartal 2013,  3. kvartal 2015 og 1. kvartal 2016.

Revisjon

Korreksjoner i statistikk som har blitt publisert tidligere inkluderes ved neste publisering av tall.

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB