Tabell

Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i pålydende verdier etter utstedersektor. Millioner kroner
1Kilde: Statistisk sentralbyrå
 4.kvartal 20163.kvartal 20162.kvartal 20161.kvartal 20164. kvartal 2015
 
Emisjoner i Norge i alt
Obligasjoner emittert i Norge107 43378 376122 95097 21183 824
- herav innlendinger197 88664 80789 18386 86877 265
Sertifikater emittert i Norge68 25555 91279 05084 14874 995
- herav innlendinger68 25555 52679 05084 14874 995
 
Norske låntakeres emisjoner i utlandet
Obligasjoner emittert i utlandet44 66450 74179 83486 85442 166
Sertifikater emittert i utlandet212 306192 99991 101172 786144 775
 
Ikke-finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge19 41410 84812 5563 73415 636
Obligasjoner emittert i utlandet10 9612 9815 1622 0730
Sertifikater emittert i Norge13 2637 67514 36214 45010 537
Sertifikater emittert i utlandet39 77636 96030 68412 90122 529
 
Finansielle foretak
Obligasjoner emittert i Norge60 39837 91157 73552 01043 825
Obligasjoner emittert i utlandet33 70147 75974 67184 78042 166
Sertifikater emittert i Norge2507181 8501 6308 665
Sertifikater emittert i utlandet172 530156 03860 416159 885122 246
 
Offentlig forvaltning
Obligasjoner emittert i Norge18 00916 04918 89331 12517 805
Obligasjoner emittert i utlandet00000.
Sertifikater emittert i Norge54 74247 13462 83968 06955 793
Sertifikater emittert i utlandet00000
 
Utlandet
Obligasjoner emittert i Norge9 48213 56933 76710 3436 559
Sertifikater emittert i Norge038614100