Tabell

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20162. kvartal 20163. kvartal 20164. kvartal 2016
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 733,71 812,91 875,12 091,5
Aksjer (unoterte)433,2427,6422,1439,3
Obligasjoner utstedt i Norge1 759,71 802,71 832,31 863,6
Sertifikater utstedt i Norge182,3177,0161,2155,8
Egenkapitalbevis31,434,037,443,1
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)6,843,87,315,2
Aksjer (unoterte)2,98,81,92,0
Obligasjoner utstedt i Norge10,921,48,19,9
Sertifikater utstedt i Norge0,30,40,30,3
Egenkapitalbevis0,21,0..0,0