Rentebinding i banker og andre finansforetak3. kvartal 2008

Innhold

Arkiv for Rentebinding i banker og andre finansforetak - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. mai 2011 1. kvartal 2011 Svak nedgang i andel fastrentelån
23. februar 2011 4. kvartal 2010 Fall i andel fastrentelån
24. november 2010 3. kvartal 2010 Uendret andel fastrentelån
26. august 2010 2. kvartal 2010 Færre binder renten
26. mai 2010 1. kvartal 2010 Stabil rentebindingsandel
24. februar 2010 4. kvartal 2009 Husholdningenes andel fastrentelån uendret
25. november 2009 3. kvartal 2009 Svak økning i fastrentelån
26. august 2009 2. kvartal 2009 Stadig flere velger å binde renten
27. mai 2009 1. kvartal 2009 Flere valgte å binde renten
25. februar 2009 4. kvartal 2008 Fortsatt liten interesse for å binde renten
27. november 2008 3. kvartal 2008 Andelen utlån med fast rente fortsatt lav
28. august 2008 2. kvartal 2008 Fastrenteandelen faller fortsatt
29. mai 2008 1. kvartal 2008 Stadig færre husholdninger binder renten
28. februar 2008 4. kvartal 2007 Husholdningene holder seg til flytende rente
30. november 2007 3. kvartal 2007 Fortsatt lave fastrenteandeler