4868_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
4868
Færre binder renten
statistikk
2010-08-26T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak2. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre binder renten

Andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere falt i 2. kvartal i år. Fastrenteandelen falt i banker og i de statlige låneinstituttene, men falt bare marginalt i kredittforetakene.

Fastrenteandelen av finansinstitusjonenes utlån til lønnstakere falt med 0,05 prosentpoeng, til 6,7 prosent, mens fastrenteandelen av finansinstitusjonenes utlån til husholdninger falt med 0,4 prosentpoeng, til 9,2 prosent, i 2. kvartal 2010.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2004-2. kvartal 2010

Banker. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 2. kvartal 2008-2. kvartal 2010

Banker. Rentebindingsandel på utlån til ikke-finansielle foretak i alt. 2. kvartal 2008-2. kvartal 2010

Nedgang i fastrenteandelen fra banker og statlige låneinstitutter

Andelen lån til lønnstakere med fast rente falt i 2. kvartal 2010 med 0,4 prosentpoeng, til 6,3 prosent, i banker og med 2,1 prosentpoeng, til 18,9 prosent, i statlige låneinstitutter. Andelen i kredittforetakene falt marginalt med 0,01 prosentpoeng til 4,9 prosent.

Kortere rentebindingstid

Andelen lån med gjenværende rentebindingstid mindre eller lik ett år har økt i forhold til andelen lån med lengre rentebindingstid etter finanskrisen. Andelen lån med gjenværende rentebindingstid mindre eller lik ett år ser nå ut til å ha stabilisert seg på et høyere nivå. En mulig forklaring kan være at finanskrisen førte til mer usikkerhet om den fremtidige renteutviklingen. Noe av økningen i begynnelsen av 2009 har også sammenheng med porteføljeflyttinger og endret rapportering. Ikke-finansielle foretak velger stort sett lån med korte rentebindingstider, mens lønnstakere fortsatt hovedsakelig har lån med noe lengre rentebindingstid.

Andel utlån med rentebinding til lønnstagere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, etter rentebindingstid. I prosent av utlån i alt. 2. kvartal 2004-2. kvartal 2010
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låneinstitutter Gjennomsnitt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
30.06.2004 1,43       8,82       0,58       10,8       4,04       19,49       1,17       24,7       4,14       35,14       0,00       39,3       1,85       12,41       0,52       14,8
30.09.2004 1,28 8,05 0,50 9,8 3,77 18,76 1,05 23,6 5,57 34,71 0,00 40,3 1,87 11,59 0,46 13,9
31.12.2004 1,46 7,40 0,47 9,3 5,69 12,46 3,59 21,7 4,51 32,84 0,00 37,3 1,95 10,54 0,52 13,0
31.03.2005 1,95 7,05 0,55 9,5 6,84 12,09 3,65 22,6 10,80 24,17 0,00 35,0 3,13 9,19 0,58 12,9
30.06.2005 2,78 5,68 0,50 9,0 4,11 10,54 4,45 19,1 11,80 22,98 0,00 34,8 3,82 7,75 0,58 12,1
30.09.2005 3,27 4,62 0,51 8,4 3,20 6,87 3,35 13,4 11,38 21,06 0,00 32,4 4,13 6,45 0,55 11,1
31.12.2005 2,98 4,23 0,60 7,8 7,91 9,06 2,28 19,2 10,56 21,31 0,00 31,9 3,85 6,08 0,57 10,5
31.03.2006 2,30 4,02 0,53 6,9 7,85 8,19 1,95 18,0 10,16 18,40 0,00 28,6 3,22 5,60 0,50 9,3
30.06.2006 1,56 3,75 0,55 5,9 3,56 8,26 1,96 13,8 3,55 18,14 0,00 21,7 1,80 5,27 0,52 7,6
30.09.2006 1,30 3,49 0,55 5,3 1,69 4,34 1,14 7,2 3,06 17,52 0,00 20,6 1,49 4,88 0,51 6,9
31.12.2006 1,39 2,97 0,65 5,0 1,33 4,56 1,25 7,1 2,50 16,34 0,00 18,8 1,49 4,29 0,60 6,4
31.03.2007 1,43 2,93 0,74 5,1 0,74 2,63 0,92 4,3 1,39 21,98 0,00 23,4 1,40 4,61 0,68 6,7
30.06.2007 1,40 2,68 0,77 4,8 1,13 2,00 0,91 4,0 1,47 21,75 0,00 23,2 1,39 4,28 0,71 6,4
30.09.2007 1,44 2,53 0,73 4,7 1,18 1,60 0,88 3,7 2,76 19,87 0,00 22,6 1,54 3,92 0,68 6,1
31.12.2007 1,33 2,64 0,72 4,7 0,82 1,08 0,59 2,5 6,96 14,70 0,00 21,7 1,75 3,50 0,65 5,9
31.03.2008 1,10 2,61 0,71 4,4 0,62 0,83 0,46 1,9 7,07 14,01 0,01 21,1 1,54 3,38 0,63 5,5
30.06.2008 0,93 2,71 0,71 4,4 0,32 0,80 0,33 1,5 7,89 12,94 0,04 20,9 1,41 3,30 0,61 5,3
30.09.2008 0,79 2,88 0,73 4,4 0,22 0,78 0,32 1,3 6,47 13,47 0,08 20,0 1,15 3,37 0,61 5,1
31.12.2008 0,94 2,69 0,60 4,2 0,40 1,35 0,57 2,3 3,61 13,01 0,10 16,7 1,05 3,24 0,56 4,8
31.03.2009 1,24 4,38 0,72 6,3 0,34 3,16 0,69 4,2 3,27 13,41 0,10 16,8 1,20 4,82 0,66 6,7
30.06.2009 1,42 4,57 0,70 6,7 0,31 3,40 0,77 4,5 3,21 17,02 0,16 20,4 1,27 5,24 0,68 7,2
30.09.2009 1,34 4,79 0,72 6,8 0,29 3,56 0,72 4,6 2,32 19,68 0,19 22,2 1,11 5,58 0,68 7,4
31.12.2009 1,27 4,76 0,72 6,8 0,26 3,64 0,73 4,6 2,89 19,39 0,21 22,5 1,09 5,55 0,69 7,3
31.03.2010 1,69 4,38 0,67 6,7 0,23 4,06 0,73 5,0 2,08 18,72 0,22 21,0 1,19 5,37 0,66 7,2
30.06.2010 1,52 4,13 0,64 6,3 0,25 3,96 0,74 4,9 2,29 16,41 0,22 18,9 1,10 4,99 0,64 6,7

Rentebinding i Norge

Å binde renten gir større forutsigbarhet for rentekostnader i bindingsperioden og kan ofte regnes som en forsikring mot renteøkninger. Dersom fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til økning i andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må vedkommende normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntaker få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen.

Rentebindingstid

I den norske rentebindingsstatistikken benyttes gjenstående rentebindingstid. Med dette menes tid fra finansinstitusjonenes innrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering for hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtalelovens § 50 i prinsippet gir de facto 6 ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Sektorgruppering

Sektorgrupperingen husholdninger inneholder sektoren lønnstakere , men også blant annet selvstendig næringsdrivende og personlige foretak . Høyere andel rentebinding for husholdninger enn for lønnstakere indikerer at fastrenteandelen er høyere for selvstendig næringsdrivende og personlige foretak enn for lønnstakere. Pensjonister, studenter og trygdede er inkludert i sektoren lønnstakere . Se ”om statistikken” for nærmere informasjon om sektorgrupperinger.

Øvrig informasjon

Rentebindingsstatistikken omfatter lån både i norsk og utenlandsk valuta.