4872_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
4872
Husholdningenes andel fastrentelån uendret
statistikk
2010-02-24T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak4. kvartal 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Husholdningenes andel fastrentelån uendret

Andelen av finansforetakenes utlån til husholdningene med fast rente falt i kredittforetakene, var tilnærmet uendret i bankene, men økte i de statlige låneinstituttene. For finansinstitusjoner i alt var andelen tilnærmet uendret fra 3. til 4. kvartal i fjor.

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til husholdninger. 1. kvartal 2004-4. kvartal 2009

Banker og kredittforetak. Andel utlån til husholdninger med gjenstående rentebinding og andel rammelån. 1. kvartal 2004-4. kvartal 2009

Fastrenteandelen i finansinstitusjonenes utlån til husholdninger økte i de tre første kvartalene i 2009, men falt marginalt med 0,1 prosentpoeng i 4. kvartal, til 9,8 prosent. Porteføljeendringer bidro til at andelen lån med fast rente falt fra 6,4 til 5,6 prosent i kredittforetakene og økte fra 7,7 til 7,8 prosent i bankene i 4. kvartal 2009. Fastrenteandelen av utlån fra statlige låneinstitutter til husholdningene økte fra 33,0 til 34,6 prosent i 4. kvartal etter å ha økt også i de to foregående kvartalene.

Stor etterspørsel etter rammelån bidrar til lavere fastrenteandel i husholdningene

Den høye fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene, sammenlignet med de andre finansinstitusjonene, kan blant annet ha sammenheng med at banker og kredittforetak tilbyr rammelån der det ikke er mulig å binde renten. Andelen rammelån med pant i bolig av husholdningenes utlån fra banker og kredittforetak har økt stort sett hvert kvartal de siste seks årene og utgjorde rundt 25 prosent av utlånene i 4. kvartal 2009. For nedbetalingslån til husholdninger fra banker og kredittforetak sett under ett utgjorde lån med rentebinding anslagsvis 9,5 prosent ved utgangen av 2009.

Andel utlån med gjenstående rentebinding til husholdninger fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter, etter rentebindingstid. Prosent av utlån i alt. 1. kv. 2004-4. kv. 2009
Kvartal Banker Kredittforetak Banker og kredittforetak Statlige låneinstitutter Gjennomsnitt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
1. kvartal 2004 2,0 8,8 0,6 11,3 13,4 21,8 8,9 44,1 2,6 9,6 1,1 13,3 4,3 37,9 0,0 42,2 2,9 13,8 0,9 17,6
2. kvartal 2004 1,6 8,5 0,6 10,6 11,7 19,5 7,3 38,5 2,2 9,1 1,0 12,4 4,5 38,2 0,0 42,7 2,5 13,4 0,9 16,7
3. kvartal 2004 1,4 7,8 0,5 9,7 11,2 19,1 7,1 37,4 2,0 8,5 0,9 11,4 5,4 42,0 0,0 47,4 2,5 13,2 0,8 16,5
4. kvartal 2004 1,6 7,2 0,5 9,2 11,8 16,2 8,1 36,1 2,2 7,7 0,9 10,8 4,0 40,4 0,0 44,3 2,4 12,2 0,8 15,4
1. kvartal 2005 2,0 6,8 0,5 9,4 14,2 15,7 8,1 38,0 2,7 7,3 1,0 11,0 8,6 33,5 0,0 42,2 3,5 10,8 0,9 15,2
2. kvartal 2005 2,7 5,5 0,5 8,7 11,1 15,0 7,2 33,3 3,2 6,0 0,9 10,1 9,9 32,0 0,0 42,0 4,1 9,4 0,8 14,3
3. kvartal 2005 3,2 4,5 0,5 8,2 11,7 12,2 6,7 30,7 3,6 4,9 0,9 9,4 9,6 30,4 0,0 40,0 4,4 8,2 0,7 13,3
4. kvartal 2005 2,9 4,1 0,6 7,6 16,7 14,6 7,7 39,0 3,5 4,6 0,9 8,9 8,6 30,5 0,0 39,1 4,1 7,8 0,8 12,6
1. kvartal 2006 2,2 3,9 0,5 6,7 17,1 12,9 7,7 37,7 2,8 4,3 0,8 7,9 9,2 28,6 0,0 37,8 3,6 7,3 0,7 11,6
2. kvartal 2006 1,5 3,6 0,6 5,7 15,5 10,4 6,4 32,4 2,0 3,9 0,8 6,6 3,9 28,8 0,0 32,7 2,2 6,8 0,7 9,7
3. kvartal 2006 1,3 3,4 0,5 5,2 10,3 7,3 4,2 21,7 1,7 3,5 0,7 5,9 3,4 28,5 0,0 31,9 1,9 6,4 0,6 8,9
4. kvartal 2006 1,4 2,9 0,7 4,9 4,7 7,3 4,8 16,8 1,5 3,1 0,8 5,4 3,0 27,4 0,0 30,4 1,7 5,8 0,7 8,2
1. kvartal 2007 1,5 2,9 0,8 5,1 3,3 5,0 3,3 11,6 1,6 3,0 0,9 5,5 1,4 32,5 0,0 33,9 1,6 6,2 0,8 8,6
2. kvartal 2007 1,5 2,6 0,8 4,9 2,5 4,0 2,2 8,7 1,6 2,7 0,9 5,1 1,7 32,2 0,0 33,9 1,6 5,8 0,8 8,2
3. kvartal 2007 1,6 2,4 0,7 4,8 3,0 3,3 2,0 8,3 1,7 2,5 0,8 5,0 3,9 30,5 0,0 34,3 1,9 5,4 0,7 8,1
4. kvartal 2007 1,5 2,5 0,7 4,8 3,0 2,2 1,4 6,7 1,7 2,5 0,8 5,0 9,6 23,6 0,0 33,3 2,5 4,7 0,7 7,9
1. kvartal 2008 1,4 2,5 0,7 4,6 2,3 1,7 2,6 6,6 1,5 2,4 0,9 4,8 9,6 22,8 0,0 32,4 2,3 4,5 0,8 7,7
2. kvartal 2008 1,2 2,6 0,7 4,5 1,6 1,3 2,3 5,3 1,2 2,5 0,9 4,6 12,7 20,3 0,0 33,0 2,4 4,2 0,8 7,5
3. kvartal 2008 1,1 2,8 0,7 4,6 1,1 1,2 1,9 4,2 1,1 2,5 0,9 4,5 12,3 20,5 0,1 32,8 2,2 4,3 0,9 7,3
4. kvartal 2008 1,1 2,6 0,6 4,4 1,3 1,7 1,8 4,8 1,1 2,4 0,9 4,4 7,6 20,1 0,1 27,7 1,8 4,2 0,8 6,7
1. kvartal 2009 2,4 4,1 0,7 7,3 1,4 3,4 1,8 6,6 2,1 4,0 1,0 7,1 7,2 20,5 0,1 27,7 2,6 5,6 0,9 9,2
2. kvartal 2009 2,5 4,3 0,7 7,5 1,2 3,5 1,9 6,6 2,1 4,1 1,0 7,3 4,8 26,4 0,1 31,3 2,4 6,3 0,9 9,7
3. kvartal 2009 2,5 4,5 0,7 7,7 1,2 3,7 1,6 6,4 2,1 4,3 1,0 7,3 2,7 30,2 0,1 33,0 2,2 6,8 0,9 9,9
4. kvartal 2009 2,6 4,5 0,7 7,8 0,4 3,7 1,5 5,6 1,9 4,2 1,0 7,1 4,0 30,4 0,2 34,6 2,1 6,8 0,9 9,8

Rentebinding i Norge

Å binde renten gir større forutsigbarhet for rentekostnader i bindingsperioden og kan ofte regnes som en enkel forsikring mot renteøkninger. Dersom fastrentene er lave i forhold til hvilke forventinger husholdningene har om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til økning i andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntaker å gå ut av en rentebindingsavtale, må vedkommende normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntaker få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen.

Til sammenligning har det i blant annet Sverige og Danmark vært vanligere at publikum binder renten på sine lån i godt utbygde markeder med lengre løpetider og til gunstige betingelser. En annen årsak til lave andeler fastrentelån i Norge kan være at flere låntakere kan ha vurdert fastrentelån mer som spekulasjon enn forsikring, og at Norges Banks renteforventninger er klart kommunisert til markedet.