4898_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/orbofur/kvartal
4898
Uendret andel fastrentelån
statistikk
2010-11-24T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
orbofur, Rentebinding i banker og andre finansforetak, utlån, fastrentelån, rentebindingstidFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
false

Rentebinding i banker og andre finansforetak3. kvartal 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uendret andel fastrentelån

Andelen lån med fast rente av finansforetakenes totale utlån til lønnstakere var uendret ved utgangen av 3. kvartal i år. Fastrenteandelen falt noe i banker, og var omtrent uendret i kredittforetakene. Den økte derimot i de statlige låneinstituttene.

Banker. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 3. kvartal 2008-3. kvartal 2010

Banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter. Rentebindingsandel på utlån til lønnstakere. 1. kvartal 2004-3. kvartal 2010

Fastrenteandelen av finansforetakenes utlån til norske lønnstakere var på 6,7 prosent av totale utlån ved utgangen av 3. kvartal. Andelen har falt gjennom 2010, fra 7,3 prosent ved utgangen av 4. kvartal 2009.

Fastrenteandelen i bankenes utlån til lønnstakere falt fra 6,2 prosent i 2. kvartal til 5,9 prosent i 3. kvartal. Tallene indikerer at når lønnstakere først binder renten, velger de å binde den fra ett til fem år fremover. Lån med bindingstid på 1-5 år utgjorde 2/3 av fastrente lånene i 3. kvartal 2010.

I kredittforetakene var fastrenteandelen på utlån til lønnstakere på 5,0 prosent ved utgangen av 3. kvartal, opp 0,1 prosentpoeng fra foregående kvartal.

Økning i fastrenteandelen på utlån fra statlige låneinstitutter

Fastrenteandelen på utlån fra de statlige låneinstituttene til lønnstakere økte fra 18,9 prosent til 20,6 prosent fra 2. kvartal til 3. kvartal 2010. Selv om denne andelen økte i 3. kvartal, er den fortsatt betydelig lavere enn for fem år siden. Den høyeste fastrenteandelen som er registrert for de statlige låneinstituttenes utlån til norske lønnstakere, drøyt 47 prosent, finner vi i 3. kvartal 2004.

Den høye fastrenteandelen i de statlige låneinstituttene, sammenlignet med de andre finansinstitusjonene, kan blant annet ha sammenheng med ulikt tilbud av utlånsprodukter. Banker og kredittforetak tilbyr ofte rammelån og mer kortsiktige nedbetalingslån der det ikke er mulig å binde renten.

Andel utlån med rentebinding til lønnstagere fra banker, kredittforetak og statlige låneinstitutter etter rentebindingstid. Prosent av utlån i alt. 2. kv. 2004-3. kv. 2010
Kvartal Banker Kredittforetak Statlige låne- institutter Gjennomsnitt
Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum Under 1 år 1-5 år Over 5 år Sum
30.06.2004 1,43       8,82 0,58       10,83 4,04       19,49 1,17       24,70 4,14      35,14 0,00       39,29 1,85       12,41 0,52       14,79
30.09.2004 1,28 8,05 0,50 9,83 3,77 18,76 1,05 23,59 5,57 34,71 0,00 40,28 1,87 11,59 0,46 13,92
31.12.2004 1,46 7,40 0,47 9,33 5,69 12,46 3,59 21,75 4,51 32,84 0,00 37,34 1,95 10,54 0,52 13,00
31.03.2005 1,95 7,05 0,55 9,55 6,84 12,09 3,65 22,58 10,80 24,17 0,00 34,97 3,13 9,19 0,58 12,91
30.06.2005 2,78 5,68 0,50 8,96 4,11 10,54 4,45 19,11 11,80 22,98 0,00 34,78 3,82 7,75 0,58 12,14
30.09.2005 3,27 4,62 0,51 8,40 3,20 6,87 3,35 13,42 11,38 21,06 0,00 32,44 4,13 6,45 0,55 11,13
31.12.2005 2,98 4,23 0,60 7,81 7,91 9,06 2,28 19,24 10,56 21,31 0,00 31,87 3,85 6,08 0,57 10,50
31.03.2006 2,30 4,02 0,53 6,86 7,85 8,19 1,95 17,99 10,16 18,40 0,00 28,56 3,22 5,60 0,50 9,33
30.06.2006 1,56 3,75 0,55 5,86 3,56 8,26 1,96 13,78 3,55 18,14 0,00 21,69 1,80 5,27 0,52 7,59
30.09.2006 1,30 3,49 0,55 5,34 1,69 4,34 1,14 7,17 3,06 17,52 0,00 20,57 1,49 4,88 0,51 6,87
31.12.2006 1,39 2,97 0,65 5,00 1,33 4,56 1,25 7,15 2,50 16,34 0,00 18,83 1,49 4,29 0,60 6,38
31.03.2007 1,43 2,93 0,74 5,11 0,74 2,63 0,92 4,29 1,39 21,98 0,00 23,37 1,40 4,61 0,68 6,69
30.06.2007 1,40 2,68 0,77 4,84 1,13 2,00 0,91 4,04 1,47 21,75 0,00 23,21 1,39 4,28 0,71 6,38
30.09.2007 1,44 2,53 0,73 4,71 1,18 1,60 0,88 3,66 2,76 19,87 0,00 22,62 1,54 3,92 0,68 6,14
31.12.2007 1,33 2,64 0,72 4,69 0,82 1,08 0,59 2,50 6,96 14,70 0,00 21,65 1,75 3,50 0,65 5,90
31.03.2008 1,10 2,61 0,71 4,42 0,62 0,83 0,46 1,91 7,07 14,01 0,01 21,09 1,54 3,38 0,63 5,55
30.06.2008 0,93 2,71 0,71 4,35 0,32 0,80 0,33 1,45 7,89 12,94 0,04 20,87 1,41 3,30 0,61 5,33
30.09.2008 0,79 2,88 0,73 4,40 0,22 0,78 0,32 1,33 6,47 13,47 0,08 20,02 1,15 3,37 0,61 5,13
31.12.2008 0,94 2,69 0,60 4,23 0,40 1,35 0,57 2,33 3,61 13,01 0,10 16,71 1,05 3,24 0,56 4,84
31.03.2009 1,24 4,38 0,72 6,34 0,34 3,16 0,69 4,19 3,27 13,41 0,10 16,77 1,20 4,82 0,66 6,68
30.06.2009 1,36 4,57 0,70 6,63 0,31 3,40 0,77 4,49 3,21 17,02 0,16 20,38 1,23 5,24 0,68 7,15
30.09.2009 1,34 4,79 0,72 6,84 0,29 3,56 0,72 4,57 2,32 19,68 0,19 22,19 1,11 5,58 0,68 7,37
31.12.2009 1,27 4,76 0,72 6,76 0,26 3,64 0,73 4,63 2,89 19,39 0,21 22,49 1,09 5,55 0,69 7,33
31.03.2010 1,69 4,38 0,67 6,74 0,23 4,06 0,73 5,03 2,08 18,72 0,22 21,02 1,19 5,37 0,66 7,21
30.06.2010 1,42 4,13 0,64 6,18 0,25 3,96 0,74 4,95 2,29 16,41 0,22 18,92 1,04 4,99 0,64 6,67
30.09.2010 1,31 3,95 0,67 5,94 0,26 3,99 0,76 5,02 2,09 18,23 0,29 20,60 0,97 5,02 0,68 6,67

Rentebinding i Norge

Å binde renten gir større forutsigbarhet for rentekostnader i bindingsperioden og kan ofte regnes som en forsikring mot renteøkninger. Dersom fastrentene er lave i forhold til forventninger om utviklingen til den flytende renten, kan det bidra til økning i andelen utlån med rentebinding. Ønsker en låntager å gå ut av en rentebindingsavtale, må vedkommende normalt betale en overkurs hvis fastrenten er høyere enn den flytende. Om fastrenten er lavere enn den flytende renten, kan låntager få utbetalt en underkurs om han/hun kan gå ut av fastrenteavtalen.

Rentebindingstid

I den norske rentebindingsstatistikken benyttes gjenstående rentebindingstid. Med dette menes tid fra finansforetakenes innrapporteringstidspunkt og fram til neste renteregulering for hver enkelt avtale. Lån hvor finansavtalelovens § 50 i prinsippet gir de facto seks ukers rentebindingstid, er definert som lån med flytende rente.

Øvrig informasjon

Rentebindingsstatistikken omfatter lån både i norsk og utenlandsk valuta.