Ledige stillingar4. kvartal 2016

Innhald

Arkiv for Ledige stillingar - kvartalvis

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
16. februar 2017 4. kvartal 2016 Svak oppgang i talet på ledige stillingar
10. november 2016 3. kvartal 2016 51 200 ledige stillingar
8. september 2016 2. kvartal 2016 Nedgangen i ledige stillingar i olje og gass held fram
19. mai 2016 1. kvartal 2016 Liten nedgang i talet på ledige stillingar
17. februar 2016 4. kvartal 2015 Sterk nedgang i talet på ledige stillingar
13. november 2015 3. kvartal 2015 Nedgang i ledige stillingar i olje og industri, opp i varehandel
8. september 2015 2. kvartal 2015 Nedgang i ledige stillingar i industrien, opp i bygg og anlegg
13. mai 2015 1. kvartal 2015 Ledige stillingar i olje og gass meir enn halvert
18. februar 2015 4. kvartal 2014 Moderat auke i talet på ledige stillingar
12. november 2014 3. kvartal 2014 Færre ledige stillingar
8. september 2014 2. kvartal 2014 Framleis nedgang i talet på ledige stillingar
21. mai 2014 1. kvartal 2014 Nedgang i talet på ledige stillingar
20. februar 2013 4. kvartal 2012 Nedgang i talet på ledige stillingar
27. februar 2014 4. kvartal 2013 Stadig færre ledige stillingar
13. november 2013 3. kvartal 2013 Færre ledige stillingar
9. september 2013 2. kvartal 2013 Fleire ledige stillingar
15. mai 2013 1. kvartal 2013 Moderat nedgang i ledige stillingar
14. november 2012 3. kvartal 2012 Stadig nedgang i talet på ledige stillingar
23. mai 2012 1. kvartal 2012 Ikkje lenger vekst i ledige stillingar
15. februar 2012 4. kvartal 2011 Auke i talet på ledige stillingar
7. september 2012 2. kvartal 2012 Færre ledige stillingar
16. november 2011 3. kvartal 2011 Moderat auke i talet på ledige stillingar
6. september 2011 2. kvartal 2011 Auke i talet på ledige stillingar
7. juni 2011 1. kvartal 2011 Nær 69 000 ledige stillingar