Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte talmars 2015

Innhald

Arkiv for Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal - månadleg

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
1. februar 2006 November 2005 Aukande sysselsetjing
23. desember 2005 Oktober 2005 Lågare arbeidsløyse
25. november 2005 September 2005 Stabil arbeidsløyse
2. november 2005 August 2005 Fleire sysselsette
23. september 2005 Juli 2005 Fleire sysselsette
26. august 2005 Juni 2005 Arbeidsløysa uendra
5. august 2005 Mai 2005 Uendra arbeidsløyse
24. juni 2005 April 2005 Små endringar på arbeidsmarknaden
27. mai 2005 Mars 2005 Fleire arbeidslause
4. mai 2005 Februar 2005 Stabilt på arbeidsmarknaden
1. april 2005 Januar 2005 Stabil arbeidsløyse
25. februar 2005 Desember 2004 Sysselsetjinga framleis aukande
2. februar 2005 November 2004 Små endringar på arbeidsmarknaden
7. januar 2005 Oktober 2004 Sysselsetjinga aukar framleis
26. november 2004 September 2004 Stadig fleire sysselsette