Statistikkområde

Arbeid og lønn: Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Alt innhold for delområdet arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Regional variasjon i sykefraværet blant sykepleiere og helsefagarbeidere

  Rapporter 2021/19

  Framskrivninger gjort i Statistisk sentralbyrå tyder på at det vil bli økende mangel på helsefagarbeidere og sykepleiere i årene fram mot 2035.

  Publikasjon
 • Over 135 000 tapte arbeidsdagar i 2020

  I 2020 gjekk over 135 000 arbeidsdagar tapt i totalt sju arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med hovudoppgjer er dette talet på tapte arbeidsdagar lågt.

  Artikkel
 • Svak nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 4. kvartal 2020 var på 6,1 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,5 prosent fra 3. kvartal, men er på et nivå som er høyere enn hva vi normalt ser på denne tiden av året.

  Artikkel
 • 209 000 ansatte med avtale om hjemmekontor

  I 2020 hadde 8,9 prosent av de ansatte med arbeidstidsavtale også avtale om at deler av arbeidet skulle utføres i egen bolig. Trolig har langt flere enn dette jobbet hjemmefra som en ekstraordinær ordning under koronakrisen. Fra 2019 til 2020 var ...

  Artikkel
 • Sykefraværet øker igjen

  Sykefraværet i 3. kvartal 2020 var på 6,2 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en økning på 5,9 prosent fra 2. kvartal, da sykefraværet normaliserte seg noe etter det høye nivået vi så i kjølvannet av koronautbruddet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Fall vanligste arbeidsulykke

  I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

  Artikkel
 • 33 døde i arbeidsulykker

  Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 2. kvartal 2020 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Nedgangen på 8,3 prosent fra forrige kvartal normaliserer nivået på sykefraværet etter at det økte mye rundt koronautbruddet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Bønder og leger blant de mest tilfredse med jobben

  9 av 10 sysselsatte er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989. Bønder, fiskere og leger er blant dem som er mest fornøyd med jobben. Samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

  Artikkel
 • Økt sykefravær grunnet korona

  Sykefraværet i 1. kvartal 2020 var på 6,4 prosent, viser sesongjusterte tall. Dette er en økning på 8,1 prosent fra forrige kvartal og er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. Ser vi bort i fra omfanget av influensa- og koronadiagnoser...

  Artikkel
 • Over 20 000 tapte arbeidsdagar i 2019

  I 2019 gjekk 21 532 arbeidsdagar tapt i totalt åtte arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med mellomoppgjer er dette talet på tapte arbeidsdagar høgt.

  Artikkel
 • Sykefravær blant innvandrere

  Sykefraværet er høyest blant renholdere og hjelpearbeidere fra øst-europeiske land utenfor EU, viser de nye tallene over legemeldt sykefravær blant innvandrere.

  Artikkel
 • Svak økning i sykefraværet

  Sykefraværet i 4. kvartal 2019 var på 6 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er en svak økning fra forrige kvartal.

  Artikkel
 • Nesten uendret sykefravær

  Sykefraværet i 3. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Nivået har holdt seg omtrent uendret gjennom året. 

  Artikkel
 • Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

  Selv om de fleste lønnstakere får full sykelønn i Norge, er det ikke sikkert at lønn er helt upåvirket av sykdom. Sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på kort sikt, og dette kan trolig forsterkes over tid.

  Artikkel