Sykefravær blant innvandrere

Publisert:

Sykefraværet er høyest blant renholdere og hjelpearbeidere fra øst-europeiske land utenfor EU, viser de nye tallene over legemeldt sykefravær blant innvandrere.

Sykefraværet har siden 2015 vært noe høyere blant innvandrere sammenlignet med alle lønnstakere. Men ser vi nærmere på undergrupper av innvandrere, så varierer tallene mye avhengig av hvilke yrker og hvilken alder og landbakgrunn det er snakk om.

Når vi sammenligner innvandrere med alle lønnstakere, er det viktig å huske på at førstnevnte gruppe er en del av alle lønnstakere. Derfor vil enhver forskjell mellom gruppene egentlig være litt større enn det som fremkommer av disse tallene.

Sammenhengen med annen statistikk fra SSB

Både statistikken over antall arbeidsforhold og sykefraværstatistikken publiserer tall som kan gi ytterligere innsikt i de nye tabellene som omtales i denne artikkelen. Tabell 12452 er kilden det refereres til når sykefraværet blant innvandrere sammenlignes med alle lønnstakere i visse yrker. Videre kan tabell 12448 brukes til sammenligning mot tabell 12908 som viser sykefravær blant innvandrere etter alder og landbakgrunn. Hvis man ønsker utdypende informasjon rundt nevneren i sykefraværsprosenten, så kan man få et godt bilde av størrelsesforholdene mellom de ulike gruppene fra statistikken over antall arbeidsforhold. Hovedforskjellen mellom de to de to statistikkene er at populasjonen i sykefraværstatistikken kun har med lønnstakere som er registrert bosatte i Norge (i alderen 16 – 69 år), mens statistikken om antall arbeidsforhold inkluderer både bosatte og ikke-bosatte lønnstakere (i alle aldre).

Figur 1. Sykefraværsprosent blant innvandrere og alle lønnstakere. 4.kv. 2015-4.kv. 2019

Alle lønnstakere Innvandrere (alle land)
4. kv. 2015 5.1 5.0
1. kv. 2016 5.2 5.2
2. kv. 2016 4.9 4.8
3. kv. 2016 4.2 4.3
4. kv. 2016 5.1 5.2
1. kv. 2017 5.5 5.5
2. kv. 2017 4.9 4.9
3. kv. 2017 4.3 4.4
4. kv. 2017 5.2 5.2
1. kv. 2018 5.5 5.6
2. kv. 2018 4.8 4.8
3. kv. 2018 4.2 4.4
4. kv. 2018 5.1 5.1
1. kv. 2019 5.5 5.5
2. kv. 2019 4.9 4.9
3. kv. 2019 4.3 4.5
4. kv. 2019 5.3 5.4

Høyest sykefravær blant renholdere og hjelpearbeidere mv.

Rangerer vi innvandrere etter yrkesgrupper, er det renholdere og hjelpepleiere mv. som hadde høyest sykefravær i 4. kvartal 2019, etterfulgt av prosessarbeidere og salgs- og serviceyrkene. Førstnevnte hadde et sykefravær på 6,4 prosent, identisk med nivået til alle lønnstakere. I samme periode var sykefraværet blant innvandrere i salgs- og serviceyrkene på 6,1 prosent, noe som er 0,9 prosentpoeng lavere enn for alle lønnstakere. En mulig forklaring på denne forskjellen kan ligge i de mye omtalte kjønnsforskjellene i sykefravær, og at en del av disse yrkesgruppene har en høyere andel menn blant innvandrere enn i majoritetsbefolkningen for øvrig.  

Figur 2: Sykefraværsprosent blant innvandrere, etter yrke. 4.kv. 2015-4.kv. 2019

Ledere Akademiske yrker Høyskole- og militære yrker Kontoryrker Salgs- og serviceyrker Bønder, fiskere mv. Håndverkere Prosess- og maskinoperatører, transportarbeidere mv. Renholdere, hjelpearbeidere mv.
4. kv. 2015 4.1 3.9 3.9 5.2 5.8 3.1 4.4 5.9 6.2
1. kv. 2016 4.4 4.2 3.9 5.2 5.9 3.8 4.8 6.3 6.5
2. kv. 2016 4.2 3.8 3.6 4.9 5.6 2.9 4.2 5.9 5.9
3. kv. 2016 3.8 3.2 3.4 4.6 5.0 2.9 4.0 5.4 5.2
4. kv. 2016 4.4 4.1 4.0 5.4 6.0 3.5 4.8 6.1 6.2
1. kv. 2017 4.5 4.3 4.2 5.5 6.4 4.0 5.1 6.3 6.7
2. kv. 2017 4.1 3.8 3.8 5.0 5.7 2.8 4.4 5.7 5.8
3. kv. 2017 3.7 3.4 3.5 4.6 5.1 3.1 4.1 5.3 5.2
4. kv. 2017 4.4 4.2 4.1 5.5 6.0 3.9 4.7 5.9 6.2
1. kv. 2018 4.7 4.7 4.4 5.8 6.3 4.1 5.3 6.7 6.6
2. kv. 2018 4.2 3.9 3.8 4.9 5.5 3.1 4.5 5.8 5.7
3. kv. 2018 3.9 3.3 3.5 4.5 5.0 3.4 4.2 5.4 5.1
4. kv. 2018 4.5 4.1 4.0 5.3 5.9 4.0 4.8 6.0 6.0
1. kv. 2019 4.6 4.5 4.2 5.6 6.4 4.6 5.1 6.4 6.5
2. kv. 2019 4.1 4.0 3.7 5.0 5.7 3.6 4.5 5.8 5.8
3. kv. 2019 3.7 3.3 3.5 4.7 5.2 3.5 4.4 5.4 5.2
4. kv. 2019 4.4 4.2 4.2 5.4 6.1 4.3 5.3 6.2 6.4

Høyest sykefravær blant innvandrere fra øst-europeiske land utenfor EU

Innvandrere fra øst-europeiske land utenfor EU hadde et legemeldt sykefravær på 6,2 prosent i 4. kvartal 2019, det høyeste av alle landgrupper. De har også ligget høyest i store deler av perioden fra 2015 til 2019. Størrelsesmessig utgjør denne gruppen 8,8 prosent av de rundt 430 000 innvandrerne som var lønnstakere i 4. kvartal 2019, viser tall fra statistikken over antall arbeidsforhold.  

Innvandrere fra Nord-Amerika har det laveste sykefraværet av alle landgruppene fra 2015 til nå, med en legemeldt sykefraværsprosent på 4,1 prosent i 4. kvartal 2019. Til gjengjeld er dette en liten gruppe, som utgjør 1,6 prosent av alle innvandrere.

Eldre innvandrere har høyere sykefravær enn øvrig befolkning

Det er godt kjent at sykefraværet stort sett øker med alder blant alle lønnstakere. Men denne økningen er sterkere blant innvandrere enn resten, og nivået er høyere blant de eldste. Det legemeldte sykefraværet blant innvandrere mellom 60-66 år i 4. kvartal 2019 var på 7,9 prosent. Det er 0,8 prosentpoeng høyere enn for alle lønnstakere samlet. Samtidig hadde innvandrere i aldersgruppene under 40 år lavere sykefravær enn resten av befolkningen. Høyeste sykefravær blant dem mellom 60-66 år finner vi blant innvandrere fra Sør- og Mellom-Amerika. I 4. kvartal 2019 hadde de en sykefraværsprosent på 9,3 prosent.  

I denne visualiseringen kan du utforske tallene og se hvordan de fordeler seg på alder, landbakgrunn, yrkesgrupper over tid. Visualiseringen er optimalisert for større skjermer.

 

Forhåndsvisning

Faktasider