33 døde i arbeidsulykker

Publisert:

Endret:

Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000.

De siste årene har det vært relativt små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv. Tilsynsmyndighetene har i sum registrert 33 dødsfall i forbindelse med en arbeidsulykke i 2019, viser nye tall fra statistikken Arbeidsulykker.

Tilsynsmyndighetene i Norge

Arbeidsulykker med dødelig utfall skal ved lov rapporteres til relevant tilsynsmyndighet, herunder Arbeidstilsynet, Luftfartstilsynet, Petroleumstilsynet, og Sjøfartsdirektoratet:

- Arbeidstilsynet: Arbeidsulykker på norsk eller utenlands landterritorium

- Luftfartstilsynet: Arbeidsulykker i sivil luftfart med norsk- eller utenlandsregistrert fartøy innenfor norsk område. I enkelte tilfeller er ulykker med norskregistrert luftfartøy på utenlands territorium meldepliktig.

- Petroleumstilsynet: Arbeidsulykker ved petroleumsvirksomhet knyttet til undersjøiske forekomster av petroleum.

- Sjøfartsdirektoratet: Arbeidsulykker hvor norske fartøy er involvert (uavhengig hvor hendelsen inntreffer), samt utenlandskregistrerte fartøy ved hendelser i norsk territorialfarvann.

Figur 1. Arbeidsulykker med dødelig utfall, etter tilsynsmyndighet. 2000-2019. Antall

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Sjøfartsdirektoratet 26 21 24 18 29 12 9 15 5 18 11 9 8 6 16 7 5 7 8 3
Petroleumstilsynet 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Luftfartstilsynet 1 0 0 0 0 0 2 0 6 1 1 1 3 0 2 0 15 8 1 1
Arbeidstilsynet 57 37 39 50 38 48 31 37 51 42 46 53 36 48 43 32 25 28 27 29

Laveste antall dødsulykker siden 2000

Antallet dødsulykker i 2019 er det laveste antallet som er registrert hos tilsynsmyndighetene i norsk arbeidsliv siden 2000. Fra 2000 til 2019 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 33, noe som tilsvarer en reduksjon på 52 dødsulykker eller over 60 prosent i perioden.

I landbasert arbeidsliv var antallet dødsulykker 29 i 2019, og tallet er med det nesten halvert fra 2000. Antallet dødsulykker i sjøfart var 3 i 2019, og over tid holder antallet seg stabilt under 10.

For henholdsvis Petroleumstilsynet og Luftfartstilsynets tilsynsområder var det null og én arbeidsulykke med dødelig utfall i 2019¹. For førstnevnte er det få eller ingen registrerte dødsulykker fra et år til et annet. For sistnevnte står det lave antallet dødsulykker i 2019 i kontrast til antallet dødsulykker registrert på Luftfartstilsynets tilsynsområde i henholdsvis 2016 og 2017, da statistikken ble påvirket av alvorlige hendelser.

 

¹ Årstall rettet 28. september 2020, kl. 08:48.

Faktasider

Kontakt