Nesten uendret sykefravær

Publisert:

Sykefraværet i 3. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Nivået har holdt seg omtrent uendret gjennom året.

 

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært stabilt de siste årene, viser tall fra sykefraværsstatistikken. Dette gjelder både egenmeldt og legemeldt sykefravær, slik det fremkommer av figur 1.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
3. kv. 2000 6.5 0.75 5.75
4. kv. 2000 6.45 0.74 5.72
1. kv. 2001 6.5 0.75 5.75
2. kv. 2001 6.61 0.78 5.83
3. kv. 2001 6.84 0.77 6.07
4. kv. 2001 6.79 0.75 6.04
1. kv. 2002 6.83 0.78 6.05
2. kv. 2002 6.93 0.79 6.14
3. kv. 2002 7.07 0.8 6.27
4. kv. 2002 7.27 0.88 6.39
1. kv. 2003 7.29 0.79 6.5
2. kv. 2003 7.47 0.82 6.65
3. kv. 2003 7.54 0.85 6.69
4. kv. 2003 7.52 0.88 6.63
1. kv. 2004 7.25 0.83 6.42
2. kv. 2004 6.91 0.84 6.07
3. kv. 2004 6 0.9 5.11
4. kv. 2004 5.86 0.88 4.97
1. kv. 2005 5.98 0.92 5.05
2. kv. 2005 6.03 0.94 5.09
3. kv. 2005 5.99 0.88 5.12
4. kv. 2005 6.19 0.87 5.33
1. kv. 2006 6.38 0.93 5.45
2. kv. 2006 6.32 0.91 5.41
3. kv. 2006 6.29 0.91 5.38
4. kv. 2006 6.23 0.9 5.33
1. kv. 2007 6.07 0.89 5.19
2. kv. 2007 6.14 0.9 5.24
3. kv. 2007 6.26 0.94 5.32
4. kv. 2007 6.3 0.96 5.34
1. kv. 2008 6.37 0.94 5.43
2. kv. 2008 6.42 0.94 5.48
3. kv. 2008 6.38 0.92 5.45
4. kv. 2008 6.46 0.97 5.49
1. kv. 2009 6.52 0.93 5.59
2. kv. 2009 6.71 0.92 5.79
3. kv. 2009 6.67 0.92 5.75
4. kv. 2009 6.38 0.93 5.46
1. kv. 2010 6.18 0.97 5.21
2. kv. 2010 6.12 0.95 5.17
3. kv. 2010 6.23 0.97 5.26
4. kv. 2010 6.32 0.95 5.36
1. kv. 2011 6.28 0.92 5.37
2. kv. 2011 6.16 0.94 5.23
3. kv. 2011 5.9 0.96 4.94
4. kv. 2011 5.9 0.94 4.96
1. kv. 2012 5.85 0.94 4.91
2. kv. 2012 5.7 0.87 4.83
3. kv. 2012 5.78 0.84 4.94
4. kv. 2012 5.96 0.99 4.97
1. kv. 2013 5.86 0.91 4.95
2. kv. 2013 5.84 1.01 4.83
3. kv. 2013 5.66 0.89 4.77
4. kv. 2013 5.75 0.92 4.83
1. kv. 2014 5.82 0.95 4.86
2. kv. 2014 5.79 0.93 4.86
3. kv. 2014 5.89 1.01 4.89
4. kv. 2014 5.75 0.89 4.86
1. kv. 2015 5.82 0.97 4.85
2. kv. 2015 5.87 0.95 4.92
3. kv. 2015 5.9 0.95 4.95
4. kv. 2015 5.76 0.88 4.88
1. kv. 2016 5.64 0.85 4.79
2. kv. 2016 5.74 0.88 4.86
3. kv. 2016 5.77 0.89 4.88
4. kv. 2016 5.85 0.95 4.9
1. kv. 2017 5.84 0.88 4.96
2. kv. 2017 5.96 0.99 4.97
3. kv. 2017 5.88 0.92 4.96
4. kv. 2017 5.91 0.9 5.01
1. kv. 2018 5.76 0.86 4.89
2. kv. 2018 5.68 0.85 4.84
3. kv. 2018 5.75 0.86 4.9
4. kv. 2018 5.79 0.84 4.94
1. kv. 2019 5.85 0.88 4.97
2. kv. 2019 5.86 0.87 4.99
3. kv. 2019 5.86 0.88 4.98

Hvordan går det med IA-målsetningen?

En viktig målsetning i IA-avtalen er at sykefraværet i perioden 2019-2022 skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018. Sykefraværet i 2018 var på 5,7 prosent, målt som et årsgjennomsnitt av de sesong- og influensajusterte tallene for det året. Figur 2 viser at man fortsatt ikke er noe nærmere målsetningen, og at sykefraværet økte med 2 prosent fra 2018 til 3. kvartal 2019.

Figur 2

Figur 1. Sesong- og influensajustert sykefraværsprosent. Faktisk utvikling, årsgjennomsnitt for 2018 og målsettingen i IA-avtalen 2019-2022

Lavest sykefravær i Oslo og Rogaland

Oslo og Rogaland hadde et sykefravær på 4,3 prosent i 3. kvartal 2019, det laveste blant alle fylkene denne perioden. Av figur 3 kan vi også se at Nordland og Finnmark hadde det høyeste sykefraværet i perioden, med henholdsvis 5,9 og 5,6 prosent. Disse tallene er ikke sesong- og influensajustert. 

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke

ØSTFOLD 5.4
AKERSHUS 5
OSLO 4.3
HEDMARK 5.2
OPPLAND 5.4
BUSKERUD 4.9
VESTFOLD 4.9
TELEMARK 5.4
AUST-AGDER 5.2
VEST-AGDER 5.1
ROGALAND 4.3
HORDALAND 4.9
SOGN OG FJORDANE 4.7
MØRE OG ROMSDAL 5.2
TRØNDELAG 5.1
NORDLAND 5.9
TROMS - ROMSA 5.3
FINNMARK - FINNMÁRKU 5.6
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke
ØSTFOLD 5.4
AKERSHUS 5
OSLO 4.3
HEDMARK 5.2
OPPLAND 5.4
BUSKERUD 4.9
VESTFOLD 4.9
TELEMARK 5.4
AUST-AGDER 5.2
VEST-AGDER 5.1
ROGALAND 4.3
HORDALAND 4.9
SOGN OG FJORDANE 4.7
MØRE OG ROMSDAL 5.2
TRØNDELAG 5.1
NORDLAND 5.9
TROMS - ROMSA 5.3
FINNMARK - FINNMÁRKU 5.6

Faktasider