Svak økning i sykefraværet

Publisert:

Sykefraværet i 4. kvartal 2019 var på 6 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er en svak økning fra forrige kvartal.

 

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet har vært forholdsvis stabilt de siste årene, viser sykefraværsstatistikken. Den svake økningen siste kvartal kom hovedsakelig i det legemeldte sykefraværet, som gikk opp med 1,8 prosent.

Figur 1. Sesong- og influensajusterte sykefraværsprosenter, etter type sykefravær

Egenmeldt og legemeldt Egenmeldt Legemeldt
4. kv. 2000 6.45 0.73 5.72
1. kv. 2001 6.5 0.75 5.75
2. kv. 2001 6.61 0.78 5.83
3. kv. 2001 6.84 0.77 6.07
4. kv. 2001 6.79 0.74 6.04
1. kv. 2002 6.83 0.78 6.05
2. kv. 2002 6.93 0.79 6.14
3. kv. 2002 7.07 0.8 6.27
4. kv. 2002 7.26 0.88 6.39
1. kv. 2003 7.29 0.78 6.5
2. kv. 2003 7.47 0.82 6.64
3. kv. 2003 7.54 0.85 6.69
4. kv. 2003 7.51 0.88 6.63
1. kv. 2004 7.25 0.83 6.42
2. kv. 2004 6.9 0.84 6.06
3. kv. 2004 6 0.9 5.11
4. kv. 2004 5.86 0.88 4.97
1. kv. 2005 5.98 0.92 5.05
2. kv. 2005 6.03 0.94 5.09
3. kv. 2005 5.99 0.88 5.12
4. kv. 2005 6.19 0.86 5.33
1. kv. 2006 6.38 0.93 5.45
2. kv. 2006 6.32 0.91 5.41
3. kv. 2006 6.28 0.91 5.38
4. kv. 2006 6.23 0.9 5.33
1. kv. 2007 6.07 0.89 5.19
2. kv. 2007 6.14 0.9 5.24
3. kv. 2007 6.25 0.94 5.31
4. kv. 2007 6.29 0.95 5.34
1. kv. 2008 6.37 0.94 5.43
2. kv. 2008 6.41 0.94 5.48
3. kv. 2008 6.38 0.92 5.45
4. kv. 2008 6.46 0.97 5.48
1. kv. 2009 6.51 0.92 5.59
2. kv. 2009 6.71 0.92 5.79
3. kv. 2009 6.67 0.92 5.75
4. kv. 2009 6.38 0.92 5.45
1. kv. 2010 6.17 0.97 5.2
2. kv. 2010 6.12 0.95 5.17
3. kv. 2010 6.23 0.97 5.26
4. kv. 2010 6.31 0.95 5.36
1. kv. 2011 6.28 0.91 5.37
2. kv. 2011 6.16 0.94 5.22
3. kv. 2011 5.9 0.96 4.94
4. kv. 2011 5.9 0.94 4.96
1. kv. 2012 5.85 0.94 4.91
2. kv. 2012 5.7 0.87 4.83
3. kv. 2012 5.78 0.84 4.94
4. kv. 2012 5.96 0.99 4.97
1. kv. 2013 5.85 0.91 4.95
2. kv. 2013 5.84 1.01 4.83
3. kv. 2013 5.66 0.89 4.77
4. kv. 2013 5.74 0.92 4.82
1. kv. 2014 5.81 0.95 4.86
2. kv. 2014 5.79 0.93 4.86
3. kv. 2014 5.89 1 4.89
4. kv. 2014 5.74 0.89 4.85
1. kv. 2015 5.82 0.97 4.85
2. kv. 2015 5.87 0.95 4.92
3. kv. 2015 5.9 0.95 4.96
4. kv. 2015 5.75 0.88 4.88
1. kv. 2016 5.63 0.85 4.79
2. kv. 2016 5.74 0.88 4.86
3. kv. 2016 5.77 0.89 4.88
4. kv. 2016 5.85 0.95 4.9
1. kv. 2017 5.84 0.88 4.95
2. kv. 2017 5.96 0.99 4.97
3. kv. 2017 5.89 0.92 4.96
4. kv. 2017 5.91 0.9 5.01
1. kv. 2018 5.75 0.86 4.89
2. kv. 2018 5.69 0.85 4.84
3. kv. 2018 5.77 0.86 4.91
4. kv. 2018 5.78 0.84 4.93
1. kv. 2019 5.84 0.88 4.97
2. kv. 2019 5.86 0.87 4.99
3. kv. 2019 5.88 0.88 5
4. kv. 2019 5.98 0.89 5.09

Hvordan går det med IA-målsetningen?

En viktig målsetning i  IA-avtalen er at sykefraværet i perioden 2019-2022 skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med 2018. Sykefraværet i 2018 var på 5,7 prosent, målt som et gjennomsnitt av de sesong- og influensajusterte tallene for det året. Sykefraværet økte med 4 prosent fra 2018 til 4. kvartal 2019.

Figur 2. Sesong- og influensajustert sykefraværsprosent: Faktisk utvikling, årsgjennomsnitt for 2018 og målsettingen i IA-avtalen 2019-2022

Sykefraværsprosent Årsgjennomsnitt 2018 (utgangspunkt for IA-målsettingen) IA-målsetting
4. kv. 2000 6.45
1. kv. 2001 6.5
2. kv. 2001 6.61
3. kv. 2001 6.84
4. kv. 2001 6.79
1. kv. 2002 6.83
2. kv. 2002 6.93
3. kv. 2002 7.07
4. kv. 2002 7.26
1. kv. 2003 7.29
2. kv. 2003 7.47
3. kv. 2003 7.54
4. kv. 2003 7.51
1. kv. 2004 7.25
2. kv. 2004 6.9
3. kv. 2004 6.0
4. kv. 2004 5.86
1. kv. 2005 5.98
2. kv. 2005 6.03
3. kv. 2005 5.99
4. kv. 2005 6.19
1. kv. 2006 6.38
2. kv. 2006 6.32
3. kv. 2006 6.28
4. kv. 2006 6.23
1. kv. 2007 6.07
2. kv. 2007 6.14
3. kv. 2007 6.25
4. kv. 2007 6.29
1. kv. 2008 6.37
2. kv. 2008 6.41
3. kv. 2008 6.38
4. kv. 2008 6.46
1. kv. 2009 6.51
2. kv. 2009 6.71
3. kv. 2009 6.67
4. kv. 2009 6.38
1. kv. 2010 6.17
2. kv. 2010 6.12
3. kv. 2010 6.23
4. kv. 2010 6.31
1. kv. 2011 6.28
2. kv. 2011 6.16
3. kv. 2011 5.9
4. kv. 2011 5.9
1. kv. 2012 5.85
2. kv. 2012 5.7
3. kv. 2012 5.78
4. kv. 2012 5.96
1. kv. 2013 5.85
2. kv. 2013 5.84
3. kv. 2013 5.66
4. kv. 2013 5.74
1. kv. 2014 5.81
2. kv. 2014 5.79
3. kv. 2014 5.89
4. kv. 2014 5.74
1. kv. 2015 5.82
2. kv. 2015 5.87
3. kv. 2015 5.9
4. kv. 2015 5.75
1. kv. 2016 5.63
2. kv. 2016 5.74
3. kv. 2016 5.77
4. kv. 2016 5.85
1. kv. 2017 5.84
2. kv. 2017 5.96
3. kv. 2017 5.89
4. kv. 2017 5.91
1. kv. 2018 5.75 5.74
2. kv. 2018 5.69 5.74
3. kv. 2018 5.77 5.74
4. kv. 2018 5.78 5.74
1. kv. 2019 5.84 5.17
2. kv. 2019 5.86 5.17
3. kv. 2019 5.88 5.17
4. kv. 2019 5.98 5.17
2020 5.17
2020 5.17
2020 5.17
2020 5.17
2021 5.17
2021 5.17
2021 5.17
2021 5.17
2022 5.17
2022 5.17
2022 5.17
2022 5.17

Kraftig økning i Aust- og Vest-Agder

Fordelt etter arbeidssted, steg det egen- og legemeldte sykefraværet i samtlige fylker fra 4. kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. Mest økte fraværet i Aust- og Vest-Agder med henholdsvis 10,7 og 7 prosent. Oslo og Rogaland hadde de laveste nivåene på henholdsvis 5,4 og 5,5 prosent, mens Nordland lå høyest med 7,3 prosent, som vi kan se av figur 3.

Disse tallene fordelt etter arbeidssted er ikke sesong- og influensajusterte, og vi sammenligner derfor med samme kvartal året før.

Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke

ØSTFOLD 6.9
AKERSHUS 6.3
OSLO 5.4
HEDMARK 6.7
OPPLAND 7.1
BUSKERUD 6.4
VESTFOLD 6.2
TELEMARK 6.9
AUST-AGDER 6.9
VEST-AGDER 6.5
ROGALAND 5.5
HORDALAND 6.3
SOGN OG FJORDANE 5.9
MØRE OG ROMSDAL 6.6
TRØNDELAG 6.5
NORDLAND 7.3
TROMS - ROMSA 6.8
FINNMARK - FINNMÁRKU 7.1
Figur 3. Egen- og legemeldt sykefravær etter arbeidsstedsfylke
ØSTFOLD 6.9
AKERSHUS 6.3
OSLO 5.4
HEDMARK 6.7
OPPLAND 7.1
BUSKERUD 6.4
VESTFOLD 6.2
TELEMARK 6.9
AUST-AGDER 6.9
VEST-AGDER 6.5
ROGALAND 5.5
HORDALAND 6.3
SOGN OG FJORDANE 5.9
MØRE OG ROMSDAL 6.6
TRØNDELAG 6.5
NORDLAND 7.3
TROMS - ROMSA 6.8
FINNMARK - FINNMÁRKU 7.1

 

Faktasider