Publisert Tittel Åpne
9. mars 2021 Stort fall i statsforvaltningens nettofinansinvesteringer Artikkel
9. desember 2020 Bankinnskuddene fortsetter å øke Artikkel
11. september 2020 Nettofinansinvesteringene øker kraftig Artikkel
5. juni 2020 Stor økning i husholdningenes bankinnskudd Artikkel
5. mars 2020 Store nettogevinster Artikkel
9. desember 2019 Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene Artikkel
17. september 2019 Reviderte tidsserier i finansregnskapet Artikkel
6. juni 2019 Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler Artikkel
13. desember 2018 Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer øker Artikkel
18. september 2018 Revisjoner i finansregnskapet Artikkel
28. juni 2018 Revisjoner i finansregnskapet Artikkel
13. mars 2018 Revisjoner i finansregnskapet Artikkel
20. september 2017 Låneopptak på 200 milliarder kroner Artikkel
14. juni 2017 Husholdningenes finansielle nettoformue passerte 1000 milliarder kroner Artikkel