Alt innhold for området virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 590 810 virksomheter i Norge

  Det var nær 591 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2020. Sammenlignet med 1. januar 2019 er dette en økning på 1,5 prosent.

  Artikkel
 • Sterk oppgang i selskapsskatten

  Selskapsskatten økte fra året før med 43,4 prosent til 228 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Rentebegrensningsregelen

  Rapporter 2019/41

  Forskjeller i skattesatser på tvers av land gir multinasjonale selskaper mulighet til skatteunngåelse ved å flytte overskudd til land med lavere skatterater.

  Publikasjon
 • Relational capital

  Rapporter 2019/36

  Finnes det et nettverk av styremedlemmer i Norge, og kan det være en fordel for et foretak å være med i et nettverk med andre foretak?

  Publikasjon
 • Auke i talet på konkursar

  I 3. kvartal 2019 vart det opna 1 116 konkursar, snautt 4 prosent fleire enn i det same kvartalet i 2018.

  Artikkel
 • Innovasjonsinvesteringer på nesten 73 milliarder i 2018

  61 prosent av foretakene som var omfattet av den norske innovasjons­undersøkelsen hadde innovasjonsaktivitet i perioden 2016-2018. Til sammen sto disse for innovasjonsinvesteringer på 72,7 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmannsforetak

  I 2012 ble det etablert 51 200 foretak. Av disse var 15 300, eller 30 prosent, fortsatt aktive i 2017. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 48 prosent.

  Artikkel
 • Økt omsetning på Svalbard

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 11,4 prosent i 2018. Det er hovedsakelig bygge- og anleggsvirksomheten som har bidratt til økningen.

  Artikkel
 • Færre konkursar

  Det vart opna 1294 konkursar i 2. kvartal i år. Dette er ein nedgang på 5 prosent samanlikna med det same kvartalet i fjor.

  Artikkel
 • Hvem etablerer eget foretak?

  Notater 2019/28

  Dette notatet presenterer deskriptiv statistikk om etablerere og etableringer i Norge. Videre gjengir vi noen resultater fra sammenlignende internasjonale studier fra OECD og SSB-analyser av jobbstrømmer.

  Publikasjon
 • Økningen i utdelt utbytte fortsetter

  Aksjonærene opplevde rekordstort utbytte også i 2018 og mottok utbytte på hele 537 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Hånd i hånd med EU

  8 av 10 utenlandske konsern med norske datterselskaper kontrolleres fra land i EU. Sverige er viktigste eierland målt både i sysselsetting og verdiskaping, mens USA er viktigste eierland utenfor Europa.

  Artikkel
 • Liten auke i talet på konkursar

  I fyrste kvartal i år vart det opna 1 333 konkursar, som er ein oppgang på 2,5 prosent samanlikna med same periode i fjor. Målt i absolutte tal var auka på 32 konkursar.

  Artikkel
 • Lønnsomheten økte kraftig

  Ikke-finansielle aksjeselskaper hadde en resultatgrad på 17,2 prosent i 2017. Dette tilsvarer vel 17 kroner tjent på hver omsatt hundrelapp.

  Artikkel
 • 1 av 16 norske foretak outsourcet til utlandet

  6 prosent av norske foretak flyttet forretningsaktiviteter til utlandet i perioden 2014 til 2016. Høyest andel outsourcing finner vi blant foretak innen informasjons- og kommunikasjonssektoren.

  Artikkel