Økningen i utdelt utbytte fortsetter

Publisert:

Aksjonærene opplevde rekordstort utbytte også i 2018 og mottok utbytte på hele 537 milliarder kroner. Dette er en økning på 24 prosent fra det rekordstore utbyttet i 2017.

Mesteparten av utbytte gikk til foretak i ikke-finansiell sektor, som totalt mottok 290,3 milliarder kroner, noe som tilsvarer 41 prosent mer enn i 2017. Til sammenligning opplevde husholdninger en beskjeden økning på 2 prosent, og endte på 58,9 milliarder kroner i mottatt utbytte, viser statistikken Aksjer og kapitalutdelinger.

Mest utbytte fra selskaper i bergverksdrift og utvinning

Selskapene i næringen bergverksdrift og utvinning delte ut 109,4 milliarder kroner i 2018, eller cirka 20 prosent av totalt utdelt utbytte. Selskapene som befinner seg i næringene informasjon og kommunikasjon, og industri står for henholdsvis 79,6 og 75,7 milliarder kroner i utdelt utbytte. Fra selskapene med virksomhet i omsetning og drift av fast eiendom, ble det utdelt 52,6 milliarder kroner. Totalt stammer 317,3 milliarder kroner, tilsvarende 59 prosent av utbytte samlet i 2018, fra selskaper i de fire næringene.

Den totale veksten i utdelt utbytte ble 102,8 milliarder kroner i 2018, og selskaper i næringen transport og lagring hadde den største prosentvise økningen. Her ble det utbetalt 85,7 prosent mer enn i 2017, en økning som tilsvarer 10,9 milliarder kroner.

 

Kontakt