Hånd i hånd med EU

Publisert:

8 av 10 utenlandske konsern med norske datterselskaper kontrolleres fra land i EU. Sverige er viktigste eierland målt både i sysselsetting og verdiskaping, mens USA er viktigste eierland utenfor Europa.

I 2017 økte antallet norske datterselskaper i utenlandske konsern med 250 enheter, og totalt var det 7 935 slike. Disse foretakene sysselsatte 328 000 personer og omsatte for 1 324 milliarder kroner – noe som utgjorde 20 prosent av sysselsettingen og 26 prosent av omsetningen innenfor norsk næringsliv, ifølge nye tall fra statistikken over Utenlandske datterselskap i Norge.

Antallet sysselsatte i utenlandskontrollerte enheter falt med om lag 2 400 personer fra 2016 til 2017. Et lavere nivå i næringene utvinningstjenester, maskinindustri og IT-tjenester bidro sterkt til nedgangen, men effekten ble dempet av et høyere nivå i næringene detaljhandel og arbeidskrafttjenester. Omsetningen steg med 5 prosent, eller 60 milliarder kroner, i samme tidsrom. Høyere tall for næringene varehandel og kraftforsyning forklarer noe av økningen.

Bruttoinvesteringene falt med hele 18 prosent i 2017. Et mye lavere nivå i næringene olje- og gassutvinning og sjøfart var hovedårsak til nedgangen. Utviklingen må delvis ses i sammenheng med fallet i oljeprisen.

Målt i antall enheter var Sverige desidert viktigste eierland med 2 274 norske datterselskaper. På de neste plassene fulgte Danmark med 980 og Storbritannia med 701. Rangert etter omsetning har Sverige passert USA som viktigste eierland med en andel på 19 prosent. USA fulgte like bak med en andel 18 prosent, mens det var et stort sprang ned til Storbritannia med en andel på 8 prosent.

Sverige viktigere enn USA

Datterselskaper i utenlandske konsern sto for 23 prosent av verdiskapningen i norsk næringsliv med en samlet bearbeidingsverdi på 406 milliarder kroner. Svensk-kontrollert virksomhet bidro med drøye 20 prosent av dette, mens amerikansk-kontrollert bidro med 18 prosent. For enheter i svenske konsern, var det olje- og gassutvinning etterfulgt av agentur- og engroshandel som genererte høyest verdiskapning. For datterselskaper i amerikanske konsern, var det olje- og gassutvinning etterfulgt av utvinningstjenester.

Figur 1. Andel av bearbeidingsverdi

Bearbeidingsverdi
Sverige 21 % 82945373
USA 18 % 73052662
Nederland 12 % 46763830
Frankrike 8 % 33404823
Tyskland 7 % 29367239
Storbritannia 7 % 28503480
Danmark 6 % 25479738
Øvrige 21 % 83967135

Figur 2. Sysselsatte etter ultimat kontroll

Europa Amerika Asia Afrika Oceania
Andre 7103 5596 7175 164 1264
Kina 5366
USA 45347
EFTA-land 19185
EU-land 237255

Kontakt