590 810 virksomheter i Norge

Publisert:

Det var nær 591 000 aktive virksomheter i Norge ved inngangen til 2020. Sammenlignet med 1. januar 2019 er dette en økning på 1,5 prosent.

Etter regionreformen er Viken det fylket med flest registrerte virksomheter, fulgt av Oslo. Totalt var det registrert vel 128 000 virksomheter i Viken og vel 91 000 i Oslo ved inngangen til 2020. Sammenlignet med året før har tallet på virksomheter gått opp omtrent 3 prosent i Viken og 2 prosent i Oslo, viser nye tall i statistikken Virksomheter.

Det var betydelige sektorielle forskjeller i antall og type virksomheter. Virksomheter i ikke-finansiell sektor utgjorde halvparten av alle virksomheter, og 93 prosent av dem tilhørte et AS. Husholdninger hadde også en betydelig andel av virksomhetene med 43 prosent, hvorav 99,8 prosent tilhørte et enkeltmannsforetak. Til sammen var over ni av ti virksomheter enten i husholdningssektoren eller i ikke-finansiell sektor.

Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner, med 12 prosent av virksomhetene. Størst økning var det innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, med 1 930 flere virksomheter enn ved starten av 2019, mens det var størst nedgang innen omsetning og drift av fast eiendom.

De fleste virksomhetene er små. Kun 17 prosent hadde 5 eller flere ansatte, mens nær to tredjedeler var uten ansatte.

Kontakt