Aksjeselskap er mer robuste enn enkeltmannsforetak

Publisert:

I 2012 ble det etablert 51 200 foretak. Av disse var 15 300, eller 30 prosent, fortsatt aktive i 2017. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 48 prosent.

For nyetablerte foretak med organisasjonsformen enkeltmannsforetak opprettet i 2012 var overlevelsesgraden etter fem år kun 18 prosent. Selv om det ble etablert flere enkeltmannsforetak enn aksjeselskaper i 2012 – 28 600 mot 20 200 – hadde flere aksjeselskap enn enkeltmannsforetak overlevd fem år etter.

Endringer i aksjeloven fra 1/1 2012, med blant annet reduserte krav til egenkapital, ga stor vekst i antall nyetablerte aksjeselskap dette året. Overlevelsesgraden etter fem år var tilnærmet den samme for aksjeselskap etablert i 2012 som for aksjeselskap etablert året før – 48 mot 49 prosent. Redusert krav til egenkapital ser altså ikke ut til å ha virket negativt på overlevelsesraten for nystartede aksjeselskaper.

Figur 1. Nyetablerte foretak i 2012, overlevd i 2013-2017, etter organisasjonsform

2012 2013 2014 2015 2016 2017
I alt 51169 25833 23679 20046 17365 15268
AS 20165 14384 13632 11915 10726 9708
ENK 28562 10460 9266 7568 6169 5170
Andre 2442 989 781 563 470 390

Kontakt